Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Było podniośle. Było uroczyście. Było radośnie. Tak Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach rozpoczął rok akademicki 2023/2024. Aula w Politechnice Świętokrzyskiej, w poniedziałek (dn.16.10.23) wypełniła się do ostatniego miejsca. Prezeska uczelni Elżbieta Iwan powitała gości, którzy zawsze chętnie przybywają na nasze uroczystości. Przybyli między innymi, senator Krzysztof Słoń, prorektorka  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pani  profesorka Dorota Kozieł, wiceprezydentka Kielc pani Bożena Szczypiór.

Rozpoczęliśmy spotkanie hymnem Polski, pieśnią Gaude Mater Polonia, by część oficjalną zakończyć hymnem studenckim Gaudeamus igitur – „niech żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy członek naszej społeczności…„. Prawda jak to pięknie brzmi?

Wielkim przeżyciem było ślubowanie pierwszoroczniaków. Z drżeniem głosu recytowali formułę przyrzeczenia, no i zapewne z dumą. Bo przecież dumą jest nieustające kształcenie się, spotkania w gronie przyjaciół, korzystanie z wielkich możliwości, jakie oferuje nasza uczelnia. I z pewnością jest to najlepsza alternatywa dla ludzi w dojrzałym wieku.

Przybyli goście nie szczędzili słów uznania dla osób, które wybierają aktywne życie, kształcenie się na każdym jego etapie.

Wykład inauguracyjny przejdzie zapewne do historii uniwersytetu. Tak ekspresyjnego, ciekawego i niezwykle miłego wykładowcy jak profesor Piotr Zbróg, rzadko spotkać. A i wykład był interesujący. „Czy poprawna polszczyzna jest jeszcze potrzebna Polakom?”. No jasne, że jest potrzebna.

Życzymy wszystkim naszym studentom ciekawych wrażeń, poszukiwań zakamarków wiedzy, spotkań radosnych i pożytecznych.                                                                              

 (maj)

Kielce dn. 17.10.2023

Zdjęcia: Urząd Miasta Kielce (fb), Jadwiga Dula