Program wykładów 2021/22

II SEMESTR

Program wykładów plenarnych

w roku akademickim 2021/2022 cz. II.

10.I.2022 r.„Wyzwoliciele czy okupanci? Armia Czerwona na ziemiach polskich 1944 – 1945”dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik
24.I. 2022r.„Maria Janion /1926 – 2020/ – badaczka polskiej kultury XIX – XX w. o polskim romantyzmie i mesjanizmie – osobistych uwag kilka po lekturze Jej pism”dr hab. prof. UJK Jacek Pielas
7.II. 2022 r.„Polityka Federacji Rosyjskiej wobec tzw. „bliskiej zagranicy”dr Witold Sokała
21.II.2022r.„Pakistan. Drogą Karakorum, Highway, Fairy Meadows pod Nanga Parbat”mgr Mariola Maćko
7.III.2022r.„Człowiek zwielokrotniony – spór o naturę ludzką”dr Lidia Zasacka
21.III.2022r.          WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚUTW 
4.IV.2022 r.Najsłynniejsze rzeźby świata i ich historie”mgr Anna Korycka
 Od 11.IV. do 18.IV. PRZERWA ŚWIĄTECZNA 
25.IV.2022r.„Tajemnice podziemnego świata, czyli o jaskiniach Geoparku Świętokrzyskiego”mgr Michał Poros
9.V.2022 r. „Telefonia komórkowa i mobilny Internet – czy na pewno są to tylko przyjaciele?”dr inż. Jerzy Gremba
23.V.2022 r.„Dokąd zmierzamy? Człowiek przyszłości”Prof. Maria Szyszkowska
6.VI.2022 r.ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 w Wojewódzkim Domu Kultury. Wykład mgr Anny Krzyczkowskiej  „Nasze pasje”, występ Grupy wokalnej „Tu i Teraz” 

Wykłady plenarne oraz walne zebranie odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00  w Politechnice Świętokrzyskiej, budynek B, sala nr 117.

I SEMESTR   /wykłady do końca 2021 roku/

 PROGRAM WYKŁADÓW PLENARNYCH
na rok akademicki 2021/2022 cz.I

                                             

     Data                     Temat wykładu     Wykładowca
18.X.  2021 r.„Człowiek jako twórca” *godz. 12.00 – 13.30Prof.Maria Szyszkowska
08.XI. 2021 r.„Najsłynniejsze rzeźby świata i ich historia”cz.Imgr Anna Korycka
15.XI. 2021 r.„O gwarkach, kopaczach i Świętej Barbarze – czyli górnictwo kruszcowe na terenie Geoparku Świętokrzyskiego”mgr Michał Poros
22.XI. 2021 r.„USA – globalne imperium na zakręcie”dr Witold Sokała
13.XII. 2021 r.„Szlachetne ci daję wychowanie… Edukacja i wychowanie młodego magnata w dawnej Polsce”dr hab. prof. UJK Jacek Pielas

Wykłady plenarne dla Słuchaczy Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się
o godz. 15:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej,     ul. Ściegiennego.      

Uwaga:
* Wykłady plenarne w dn. 22.listopada i 13.grudnia odbędą się w budynku „B” Politechniki Świętokrzyskiej, sala nr 117.
Zmianie ulega też godzina wykładu na godz. 16.00.