Polecane strony

Gazety Świętokrzyskiego UTW

„Ruch i gimnastyka
– sposób na aktywne życie seniora”
Projekt dofinansowany przez Urząd
Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

Nr 12 grudzień 2020

MAGAZYNY i SENIORSKIE STRONY INTERNETOWE

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. 
Znajdziesz pod adresem www.https://radiosovo.pl/

Psycholog dla Seniora
https://psychologdlaseniora.pl/

Kielecka Rada Seniorów
https://www.facebook.com/Kielecka.Rada.Senior/
https://radaseniorowkielce.pl/

Federacja UTW
https://www.federacjautw.pl/

Głos Seniora
https://glosseniora.pl/

Gazeta Senior
http://www.gazetasenior.pl/

Cafe Senior
https://cafesenior.pl/

Życie Senior
https://zycieseniora.com/

Seniorzy24
https://seniorzy24.pl/

Kurnik (gry w sieci)
https://www.kurnik.pl/