Władze

Prezydium zarządu ŚUTW

Prezes: Elżbieta Iwan – 510 226 776
Z-ca prezesa: Grażyna Wnuczyńska – 609 755 445 – sprawy programowe
Z-ca prezesa: Teresa Gremba – 509 621 796 – sprawy lokalowe i komputerowe
Skarbnik: Dorota Szczerba – 505-177-676 – składki, wpłaty na wczasy
Skarbnik: Zofia Chałat -798 758 734 – składki, sprawy wolontariatu

Samorząd słuchaczy

Przewodniczący: Grażyna Biegalska
Z-ca Przewodniczącego: Jadwiga Dula
Sekretarz Zofia Malarska – Gajewska

Rada Programowa ŚUTW
(rok akademicki 2017/2018)

1. prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – przewodniczący
2. dr Zdobysław Kuleszyński
3. prof.zw. dr hab. Marek Ruszkowski
4. dr hab. prof UJK Małgorzata Krzysztofik
5. dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik
6. dr Łukasz Boratynski
7. dr Zdzislaw Piasta
8. dr Witold Sokała
9. mgr Anna Korycka
10. mgr Grażyna Wnuczyńska
11. inż. Elżbieta Iwan

Regulamin Samorządu ŚUTW