Władze

Prezydium zarządu ŚUTW

Prezes: Elżbieta Iwan – 510 226 776
Z-ca prezesa: Anna Biskup – 609 467 193 – sprawy programowe
Z-ca prezesa: Teresa Gremba – 509 621 796 – sprawy lokalowe i komputerowe
Skarbnik: Dorota Szczerba – 505-177-676 – składki, wpłaty na wczasy
Skarbnik: Zofia Chałat -798 758 734 – składki, sprawy wolontariatu

Samorząd słuchaczy

Przewodniczący: Anna Święcka
Z-ca Przewodniczącego: Teresa Janecka
Członek: Mieczysława Piętek
Członek: Anna Szczęsna

Rada Programowa ŚUTW
(rok akademicki 2017/2018)

1. prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – przewodniczący
2. dr hab. prof PŚ Artur Maciąg
3. dr Zdobysław Kuleszyński
4. prof.zw. dr hab. Marek Ruszkowski
5. dr hab. prf UJK Małgorzata Krzysztofik
6. dr hab. prof UJK Zbigniew Trzaskowski
7. dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik
8. dr Łukasz Boratynski
9. dr Zdzislaw Piasta
10. dr Witold Sokała
11. mgr Anna Korycka
12. mgr Anna Biskup
13. inż. Elżbieta Iwan