Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2017/2018

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 9 października 2017 roku  w Wojewódzkim Domu Kultury. Otwarcia roku akademickiego dokonał Prorektor d.s. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Artur Maciąg prof. Politechniki Świętokrzyskiej. Wykład inauguracyjny – „Zespół metaboliczny /otyłość/ jako problem XX wieku” wygłosił prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek. Część artystyczną przygotowała grupa wokalna „Tu i Teraz” pod kierunkiem Grażyny Sygut.
Do ŚUTW na rok akademicki 2017/2018 zapisało się 520 osób.
Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z Politechniką Świętokrzyską, zarówno wykłady plenarne jak i seminarium z Historii sztuki odbywały się w Auli tejże uczelni.  
W semestrze zimowym wygłoszono 29 wykładów plenarnych /58 godz. dyd./,  w których uczestniczyło średnio 200 słuchaczy.                                                        
Cykle tematyczne wykładów:  
– Filozofia – prof. dr hab. Maria Szyszkowska, dr Lidia Zasacka                                  
– Literatura – dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik,
                      dr hab. prof. UJK  Zbigniew Trzaskowski                                                                                                              
– Historia – dr Marcin Fatalski, dr hab. prof. UJK Anna Jabłońska,
                   dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik, ks. dr Tomasz Gocel,
                   dr hab. prof. UJK Jacek Pielas                    
– Politologia – dr Witold Sokała                                                                                          
– Historia sztuki – mgr Anna Korycka                                                                              
– Ekonomia – mgr Wojciech Nalepa, dr Marek Szewczyk                                                                  
– Regionalia – mgr Michał Poros                                                                                          
 – Turystyka – dr Zdzisław Piasta, dr inż. Zbigniew Lis, dr inż. Zbigniew Sacharuk,  mgr Jan Lis
Różnorodność tematyczna wykładów wzbudzała duże zainteresowanie. Należy dodać, że wykłady były otwarte również dla osób nie będących słuchaczami ŚUTW.                                                                                                                    
Korzystaliśmy z następujących zajęć:
Seminaria/126 godz. dyd., 508 os. zapisanych, średnio 283 uczestniczyło/                  
Były to następujące seminaria: Filozofia, Historia, Historia sztuki, Literatura, Akademia promocji zdrowia, Prawo.
Wykłady odbywały się w Muzeum  Narodowym – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Dialogu Kultur, Politechnice Świętokrzyskiej, Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.
Największą ilość słuchaczy przyciągały wykłady na seminariach:              
– Historia sztuki – mgr Anna Korycka wprowadziła nas w tematykę świata mody i obyczajów towarzyskich w malarstwie
    XIX i pocz. XX wieku.                                          
 – Historia powszechna – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas przedstawił wybitne postaci XVI – XVIII wieku spoza kręgu władców.                        
Interesujące i bardzo na czasie, gdy przepisy prawa zmieniają się w szybkim tempie, były spotkania z prawnikami. Oprócz wysłuchania prelekcji, można było także indywidualnie uzyskać poradę. Ważne jest również to, że wykłady w formie elektronicznej przesyłano do naszego uniwersytetu.
Warsztaty /134 godz. dyd., 157 osób zapisanych, średnio 126 uczestniczyło/ 
Słuchacze uczestniczyli w następujących warsztatach: Filmoznawstwo – Akademia Filmowa 50+, Rękodzieło artystyczne, Aktywny mózg oraz Ekonomiczno – finansowe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się seanse filmowe w Kinie Studyjnym „Fenomen” w ramach Akademii Filmowej 50+ /Filmoznawstwo – prowadzenie Jarosław Skulski/. Na te zajęcia zapisało się 108 słuchaczy. W roku akademickim obejrzano 12 filmów i dodatkowo trzynasty na zakończenie zajęć.
W ramach warsztatów Rękodzieła artystycznego, prowadząca zajęcia Joanna Wrońska wprowadziła technikę tkactwa artystycznego ku zadowoleniu uczestników. Warsztaty z Ekonomii i finansów prowadzone przez dr Marka Szewczyka poświęcone były szeroko pojętej tematyce oszczędzania.
Zajęcia odbywały cię w Kinie „Fenomen” Wojewódzkiego Domu Kultury, Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Naum Medycznych oraz w Sali dydaktycznej naszego UTW.  
Sekcje /532 godz. dyd., zapisanych 378 os., średnio 226 uczestniczyło, cotygodniowe rajdy piesze  /średnio na rajdzie ok. 20 os./  Wybór był duży dający każdemu słuchaczowi możliwość realizacji swoich zainteresowań. Były to następujące sekcje: Fotograficzna, Geologiczna, Komputerowa, Ogrodnicza, Archiwalna, Wokalna, Gimnastyczna, Yoga, Turystyka piesza, Nordic Walking, Brydżowa, Towarzystwo przyjaciół brydża.
Zajęcia odbywały się w „Geoparku Kielce”, Archiwum Diecezjalnym, Sali na terenie Ogródków Działkowych, Sali dydaktycznej ŚUTW, L.O. Piłsudskiego, Zespole Szkół Katolickich, Wojewódzkim Domu Kultury.
Członkowie zajęć z sekcji fotograficznej wraz z prowadzącym  Antonim Myśliwcem przygotowali piękną wystawę „Fascynacje”, którą dla mieszkańców Kielc prezentowano w Klubach Osiedlowych –  „Polonez” i „Uroczysko”.  
 W niektórych dziedzinach nasz UTW nie ograniczał się jedynie do działalności na rzecz swoich słuchaczy. W ramach sekcji Turystyki pieszej dążąc do integracji społeczności seniorskiej Kielc, daliśmy każdemu seniorowi możliwość uczestniczenia w cotygodniowych wycieczkach pieszych prowadzonych przez przewodnika Andrzeja Sokalskiego.
Wspaniałą i docenianą pracę wykonały nasze koleżanki z sekcji Archiwalnej przy Diecezji Kieleckiej, co zostało docenione przyznaniem Lauru Wolontariatu za 2017 rok.    
Lektoraty /240 godz. dyd., zapisanych 60 os., średnio 54 uczestniczyło/
 Koordynatorką była Anna Kędzia. Nauka odbywała się w L.O. Piłsudskiego. W roku akademickim prowadzono kurs j.angielskiego w czterech grupach i j włoskiego w jednej.                                                                                                                  
Grupy artystyczne /próby 288 godz. dyd., zapisanych 19 os., średnio 17 uczestniczyło/ 
W ŚUTW aktywnie pracowały następujące zespoły: Kabaret „Trzeci Bieg” – prowadzenie – Anna Krzyczkowska, „Grupa Teatralnych Przyjaciół” – prowadzenie Barbara Olszowy, Grupa wokalna „Tu i Teraz” – prowadzenie Grażyna Sygut. Próby odbywały się raz w tygodniu w Sali ŚUTW. Artystyczne uzdolnienia i chęć pracy twórczej zaowocowały wieloma programami prezentowanymi licznej widowni. Najczęściej występy, zwłaszcza premiery odbywały się w Klubie „Nad Silnicą” gromadząc komplety widzów. Większe przedsięwzięcia wymagały jednak innej lokalizacji. Anna Krzyczkowska twórczyni Autorskiego Kabaretu „Trzeci Bieg” w Kieleckim Centrum Kultury wystawiła wraz z zespołem doskonały spektakl „Con amore – czyli o miłości z mieszanymi uczuciami”. Zainteresowanie było tak ogromne, że pomimo dostawek zabrakło miejsc. Po raz drugi przedstawienie odbyło się w Walentynki również w KCK. Kabaret zaprezentował także programy– „Babcia ma bzika, a dziadek konika”, „Będzie gadka o sprawach babci i dziadka” – prezentacja w Domu Środowisk Twórczych.                      Grupa wokalna  „Tu i Teraz” Grażyny Sygut dała kilkadziesiąt koncertów nie tylko w Kielcach. Bardzo podobały się m.in. programy „Pomaluj mi świat”, „Jaka jesteś nie wie nikt”. Z sukcesami grupa wróciła z występów na VII Festiwalu Piosenki Seniorskiej w Kielcach i z Kolędowego Przeglądu Chórów UTW w Częstochowie. Ponadto zespół uświetniał wszelkiego rodzaju imprezy kieleckie oraz wziął udział w „Pieśniobraniu – „Pamiętajmy o Jonaszu”.
Grupa Teatralnych Przyjaciół wystąpiła kilkadziesiąt razy. W pamięci słuchaczy pozostają programy przygotowane przez Barbarę Olszowy – „Oblicza miłości” – sentymentalne opowieści o płomiennych uczuciach z lat młodości naszych słuchaczy z pokazami starych fotografii. Również spotkanie poświęcone poecie – „Marian Hemar – poeta mało znany” przysporzyło nam wielu wzruszeń.  Dla uczczenia 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki zaprezentowano program „Tadeusz Kościuszko w poezji, literaturze i malarstwie”.
    Grupy artystyczne działające w naszym uniwersytecie znakomicie przyczyniły się do uatrakcyjnienia swoimi występami  Jubileuszu Klubu „Nad Silnicą”. Należy podkreślić, że scenariusze i reżyseria programów to praca koleżanek prowadzących poszczególne grupy artystyczne. Zespoły ze swoimi programami zapraszane były do klubów kultury, domów opieki, itp.                                                                  
Klub „Nad Silnicą” /66 godz. dyd., średnio 40 os. uczestniczących/  
Doskonale prowadzony przez Bogdę Matachowską, pełnił bardzo ważną rolę w naszym UTW. Serdeczna atmosfera przyciągała w każdą sobotę liczne grono słuchaczy na ciekawe wykłady, spotkania z kulturą. Tu odbywały się premiery programów artystycznych, prezentacje własnej twórczości literackiej słuchaczy ŚUTW i członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, wystawy,  w tym Anny Krzyczkowskiej z przecudną kolekcją lalek. Doniosłym wydarzeniem był jubileusz Klubu – „To już 10 lat”. Dyplomami i kwiatami uhonorowano osoby najaktywniej działające w dziesięcioleciu istnienia Klubu „Nad Silnicą”. Z wykładami  w Klubie bez pobierania honorariów za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, goszczono profesorów – Marię Szyszkowską, Wiesława Cabana, Zdzisława Adamczyka.
Szczegółowe sprawozdanie z pracy klubu do wglądu w Sekretariacie ŚUTW.
Zespół wolontariatu /52 godz. dyd.dyżurów, 17 os. średnio 6 uczestniczyło/                                                                                   Koordynatorką była Zofia Chałat. Zespół poza cotygodniowymi dyżurami brał udział w ogólnopolskim projekcie „Bank żywności”, prowadził pracę w grupie „Siódemka Animatorów” Diecezjalnego Centrum Wolontariatu organizując zajęcia plastyczno –techniczne dla chorych dzieci oraz dla uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej. Jak co roku włączono się w kwestowanie na rzecz renowacji cmentarzy w Kielcach i porządkowano polskie cmentarze na Wołyniu. Prowadzono akcję dla słuchaczy ŚUTW – zbiórka darów rzeczowych. Zespół wolontariatu prowadził integracyjną, międzypokoleniową współpracę z dziećmi i młodzieżą szkół kieleckich. Dokładne sprawozdanie do wglądu w biurze ŚUTW.
Zespół redakcyjny wydawnictwa „Widzialni” – Redaktor naczelny Jolanta Majecka.
Wydano dwie gazetki „Widzialni”. Tematyka artykułów dotyczyła głownie kultury, sportu i rekreacji.  
Zespół redakcji internetowej – Jadwiga Dula, Mirosława Banaś  
Zapisy na imprezy kulturalne – Elżbieta Haydzicka Michalska                                                
Z ofert na spektakle, koncert korzystało średnio 20 osób tygodniowo.                      
Zapisy na wczasy – Dorota Szczerba    
Propozycje dotyczyły siedmiu ośrodków wypoczynkowych, większość nad Bałtykiem w okresie letnim i w Grecji. Dla miłośników gór były wczasy w Ustroniu i Zakopanem.                                                                                                                        
Pisanie projektów – Ewa Rudawska, Teresa Gremba
Ważne uroczystości i wydarzenia          
– Udział Anna Biskup i Teresy Gremby w Forum UTW, imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju
– Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a  Świętokrzyskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  
– Inauguracja roku akademickiego 2017/2018  
– Elżbieta Iwan, Anna Biskup, Jadwiga Dula w utworzonej I Kieleckiej Radzie  Seniorów  
– Nagroda dla chóru „Cantabile” i Grupy wokalnej „Tu i Teraz” na VII Festiwalu Piosenki Seniorskiej w Kielcach
– Udział w Kieleckim Festynie Niepodległościowym i kweście na rzecz Polaków w  Wilnie
– Laur Wolontariatu dla słuchaczek ŚUTW z Grupy Archiwalnej Diecezji Kieleckiej  
– Wystawa fotograficzna sekcji fotograficznej ŚUTW „Fascynacje” w klubach  osiedlowych „Polonez” i „Uroczysko”  
– Udział chóru „Cantabile” w dorocznym Kolędowym Przeglądzie Chórów UTW w Częstochowie  
– Występ Kabaretu „Trzeci bieg” na scenie KCK ze spektaklem autorskim Anny Krzyczkowskiej „Con amore
    – czyli o miłości z mieszanymi uczuciami”    
– Udział w V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie  na Podhalu w Rabce  
– Udział Teresy Gremby w Śląskim i Wielkopolskim Forum UTW – „Forum Bezpiecznego Seniora”  
– Udział chóru „Cantabile” i Grupy wokalnej „Tu i Teraz” w „Pieśniobraniach”
   poświęconych pamięci Agnieszki Osieckiej i Jonasza Kofty    
 – Udział w X Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach      
 – Uczestnictwo  w uroczystości odsłonięcia na Kadzielni ławeczek poświęconych Jerzemu Kapuścińskiemu  
 – Udział Teresy Gremby i Jadwigi Duli w II Regionalnej Konferencji UTW w Ostrowcu  – „Razem nam po drodze”  
 – Organizacja VII Rajdu Seniorów „Góry Świętokrzyskie 2018”      
 – Organizacja „Senioriady Świętokrzyskiej 2018” dla kieleckich UTW
 – Jubileusz Klubu „Nad Silnicą” – „To już 10 lat”  
 – Udział w „Senioraliach 2018” organizowanych przez Urząd Marszałkowski    
– Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018
         Jesteśmy wdzięczni i składamy podziękowania wykładowcom nie pobierającym wynagrodzenia za swoją pracę w roku akademickim 2017/2018. Prof. dr hab. n.med. Stanisław Głuszek, dr Witold Sokała, dr Marcin Fatalski, ks. dr Tomasz Gocel,  dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski, dr Zdzisław Piasta, dr inż. Zbigniew Lis, dr inż. Zbigniew Sacharuk, mgr Jan Lis.
         Współpracowaliśmy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Kielc, Wojewódzkim Domem Kultury, L.O. Piłsudskiego, Zespołem Szkół Katolickich, „Geoparkiem Kielce”.