Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2021/2022

  Inauguracja roku akademickiego 2021/ 2022 Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 11 października w pięknej scenerii – na Stadionie Leśnym. Pomysł bardzo przypadł do gustu nie tylko naszym słuchaczom,  ale również zaproszonym gościom. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Wiceprezydent Kielc Agata Wojda, Prezes Głównego Urzędu Miar, były Rektor UJK Prof. Jacek Semaniak.  Gości oraz licznie zgromadzonych słuchaczy przywitała Prezes ŚUTW Elżbieta Iwan. Przedstawiła m.in. naszą nienajlepszą sytuację finansową, co może doprowadzić nawet do zamknięcia placówki. Zaproszeni Goście życzyli słuchaczom sukcesów w zdobywaniu wiedzy, docenili i podziękowali Zarządowi za dotychczasową pracę na rzecz seniorów i obiecali w miarę możliwości służyć pomocą aby nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć uniwersytetu. Z-ca prezesa Anna Biskup przedstawiła program działalności ŚUTW na rok akademicki 2021/2022.  
Do ŚUTW na rok akademicki 2021/2022 zapisały się 204 osoby. Zajęcia prowadzone były w następujących instytucjach: 
Wykłady plenarne – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Politechnika Świętokrzyska  
Seminaria – Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Narodowe /Pałac/
Sekcje – „Geopark Świętokrzyski”, S.M. ul. Seminaryjska, Ogródki Działkowe, Diecezja Kielecka, Zespół Szkół Katolickich, Muzeum Historii Kielc. 
Działając w okresie pandemii, zachowaliśmy środki ostrożności na wszelkiego rodzaju zajęciach i dzięki temu mogliśmy realizować przygotowany plan. Jedynie w Klubie „Nad Silnicą” mieszczącym się w Muzeum Historii Kielc decyzją dyrekcji kilka spotkań trzeba było odwołać. W roku akademickim 2021/2022  wykłady plenarne odbywały się raz na dwa tygodnie. Było 15 wykładów, w których uczestniczyło średnio od 50 do 70 osób. Zaprezentowali się wspaniali przedstawiciele swoich profesji:  Prof. Maria Szyszkowska, dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik, mgr Anna Korycka, mgr Michał Poros, dr Witold Sokała, dr hab. prof. UJK Jacek Pielas, dr Lidia Zasacka, dr inż. Jerzy Gremba, mgr Anna Krzyczkowska, mgr Mariola Maćko.   

Seminaria: Filozoficzne, Historyczne, Historia Sztuki, Literackie, Akademia Promocji Zdrowia, Prawnicze. /110 godz.dyd., średnia obecność – 138 os./ Najchętniej uczestniczono w wykładach mgr Anny Koryckiej  z Historii Sztuki odbywających się raz w miesiącu w Pałacu Muzeum Narodowego. Temat „Najsłynniejsze rzeźby świata i ich historie” obejmował okres od starożytności do współczesności. Na seminarium z Historii słuchacze poznawali kultury i religie świata, wynalazki z dziedziny techniki, a wykłady z prezentacją prowadził  w Muzeum Dialogu Kultur dr hab. prof. UJK Jacek Pielas. Seminarium z Literatury /Literatura współczesna/ prowadziła
dr hab. prof. UJK Anna Wzorek,  z Filozofii dr Lidia Zasacka. W ramach Akademii Promocji Zdrowia wykłady z prezentacją, dotyczące prawidłowego stosowania diet i leków prowadziła farmaceutka mgr Milena Moskal. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z fizjoterapeutami. Kacper Ścipniak mówił o chorobach zwyrodnieniowych, a Dorota Podolska o osteoporozie. Na seminarium Prawniczym słuchacze skorzystali z porad na temat spadku, dziedziczenia, sporządzania testamentów. Wykłady prowadzili notariusze : Piotr Szostakiewicz, Michał Kasperek i Mariusz Żelichowski.
 Sekcje: Fotograficzna, Geologiczna, Ogrodnicza, Archiwalna, Gimnastyczna, Towarzystwo Przyjaciół Brydża, Klub Miłośników Nordic Walking „Włóczykije” /378 godz.dyd., średnio uczestniczyły 73 os./  Sekcję Fotograficzną /raz na dwa tyg./prowadził Antoni Myśliwiec. Z powodu pandemii i małej ilości chętnych słuchaczy w I semestrze odbyło się tylko jedno spotkanie. Zajęcia wznowiono w II semestrze. Podobna sytuacja dotyczyła Sekcji Ogrodniczej /raz na dwa tyg./prowadzonej przez mgr inż. Edwarda Galusa, zajęcia odwołano. Sekcja Geologiczna /raz na dwa tyg./prowadzona przez mgr Michała Porosa działała bez przeszkód. Sekcja Archiwalna /co tydz./ prowadzona przez ks. dr Tomasza Gocela miała zajęcia w dwóch grupach. Zajmowano się m.in. czyszczeniem dokumentów z XVIII i XIX wieku. Grupa naszych archiwistek w nagrodę za swoją pracę pojechała na wycieczką zorganizowaną przez ks. dr Tomasza Gocela. Zwiedzano zabytkowe miejsca sakralne. W ramach Sekcji Gimnastycznej /co tydz./ prowadzonej przez mgr Beatę Pytel zajęcia odbywały się w I semestrze. Do końca roku akademickiego nasi słuchacze utworzyli grupę i uczęszczali na bezpłatne zajęcia gimnastyczne do   Klubu Seniora. Zajęcia w sekcjach: Towarzystwo Przyjaciół Brydża oraz Klub Miłośników Nordic Walking odbywały się raz w tygodniu.   
 Zespół Wolontariatu  /dużury raz w tygodniu, średnio 3 os./ Na cotygodniowych dyżurach wolontaryjnych zbierano dary m.in. bibuły, włóczki i przekazano do Klubu Seniora. Wolontariuszki zorganizowały koleżeńską składkę na kwiaty, mszę świętą i znicze pamięci dla zmarłych nauczycieli i słuchaczy zapisanych w „Księdze pamięci i wypominek” prowadzonej przez wolontariuszki od 2017 roku. Brały udział w szkoleniu i konferencji popularnonaukowej „Nad złoto droższe”. Przekazały dużą ilość gazet do schroniska dla bezdomnych. Pracowały w Archiwum Diecezjalnym. Zorganizowały zbiórkę pieniędzy na upominki dla dzieci ukraińskich i polskich przebywających w kieleckim szpitalu na onkologii. Były współorganizatorkami pięknej imprezy pod oknami szpitala dla chorych onkologicznie dzieci. Młodzież ze szkoły muzycznej przygotowała koncert, a wicemarszałek Renata Janik ufundowała upominki.   
 Lektorat j. angielskiego /50 godz.dyd. 7 os./  Koordynator: Anna Kędzia   
Prowadzenie lekcji  – mgr Jadwiga Nadolska, jedna grupa /co tydz./
Klub „Nad Silnicą” /spotkania w każdą sobotę, śr. 20 os./                                                                                            Prowadzenie:  Bogumiła Matachowska, Ewa Rudawska  
Pomimo pandemii i kilkakrotnego odwoływania spotkań zaplanowany program  prawie w całości zrealizowano. Ks dr Tomasz Gocel  mówił o Bazylice Katedralnej w związku z 850 – leciem jej istnienia. Prelekcje Krzysztofa Myślińskiego dotyczyły  Wzgórza Zamkowego oraz Chęcin jako raju dla rzeźbiarzy. Prof. Wiesław Caban ciekawie opowiadał o wrażeniach chłopa z Kielecczyzny w podróży  na wojnę rosyjsko- japońską. Dr Lidia Zasacka zaprezentowała tematy związane z kobietami. Bardzo ciekawe informacje, bo dotyczące mieszkańców kamienic kieleckich w Rynku w okresie międzywojennym przekazał Dariusz Kalina. Nasze słuchaczki  również przygotowały ciekawe tematy i wystąpiły w rolach prelegentek. Pasjonatka i kolekcjonerka lalek – Anna Krzyczkowska  zaprezentowała część kolekcji w programie – „Lalki nam się przedstawiają”. Również jej autorski Kabaret „Trzeci Bieg” wystąpił z nowym, bardzo aktualnym programem „Tak się dzisiaj dzieje, że się nie pośmiejesz”. Małgorzata Kotwica przedstawiła cykl pokazów – „Toskania”, co spotkało się z wielkim zadowoleniem słuchaczy. Halina Główkowska przygotowała kilka prelekcji. Wzruszające spotkanie – wspomnienie  poświęcone osobom, które były związane z naszym uniwersytetem, a niestety odeszły na zawsze
i tylko serdeczna pamięć pozostała. Mówiła również o Rodzinie Raczyńskich herbu „Nałęcz”, a także  o obrazach  Jerzego Dudy Gracza.  Anna Wąsowska wygłosiła prelekcję o Leonardzie da Vinci. Wiele radości z nutą sentymentu dostarczała Grupa Wokalna „Tu i Teraz” m.in. występując z programami – „Przy kominku”, „Wiosną miłość zapachniała”. Duża w tym zasługa kierowniczki zespołu – Grażyny Sygut. Wspaniałe głosy członków grupy i  fotografie związane z treścią piosenek stworzyły przemiłą atmosferę.   Mieczysława Piętek przekazała ciekawe wiadomości na temat kobiet ziemi świętokrzyskiej po  I wojnie światowej. Przybliżyła nam postaci – Jana Kochanowskiego i Cypriana Kamila Norwida. Klub gościł Mistrzynię Mowy Polskiej Vox Populi 2021.
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zaprezentowali swoje nowe utwory.  
Kabaret „Trzeci Bieg” /próby raz w tyg. śr. 7 os./ 
Prowadzenie:  Anna Krzyczkowska    
Kabaret co tydzień spotykał się na próbach przygotowując nowy program. Niestety z powodu pandemii
i odwoływaniu spotkań w Klubie „Nad Silnicą”, w I semestrze nie było możliwości występu. Natomiast w II semestrze kabaret zaprezentował program „Tak się dzisiaj dzieje, że się nie pośmiejesz” w Klubie Seniora i w Klubie „Nad Silnicą”.     
Grupa Wokalna „Tu i Teraz” /110 godz.dyd. 4 os./ 
Prowadzenie:  Grażyna Sygut   
 Zespół  pracował bardzo intensywnie spotykając się na próbach dwa razy  w tygodniu. Był zapraszany na występy w klubach, ośrodkach kultury itp. Każdego tak i 2021 roku grupa wystąpiła na pięćdziesiątym jubileuszowym i jak się okazało niestety ostatnim  „Pieśniobraniu”. Polski Związek Niewidomych zaprosił
„Tu i Teraz” na uroczystość – „Międzynarodowy Dzień Białej Laski”. Po pięknym występie Grażynie Sygut wręczono statuetkę okolicznościową oraz dyplom dla Grupy Wokalnej „Tu i Teraz”. Grupa brała dwukrotnie udział   
w Festiwalu kolęd i pastorałek”, koncercie „Senior Show Kielce”, koncercie kolęd, w Domach Opieki, wielokrotnie w klubach, m.in. w naszym Klubie „Nad Silnicą”,     
Zapisy na imprezy kulturalne 
Prowadzenie:  Elżbieta Haydzicka Michalska  
 Zorganizowano 10 wyjść do Teatrów:  TeTaTeT i Teatru im. Stefana Żeromskiego, Filharmonii Świętokrzyskiej. Średnio korzystało 30 osób.    
Zapisy na wycieczki autokarowe  – Anna Biskup    
Zaproponowano wyjazdy do Puław i Kazimierza Dolnego, do Łodzi. Z powodu małej ilości chętnych, wycieczki odwołano. Grupa 39 – osobowa ŚUTW wzięła udział  w bezpłatnej wycieczce do Czarnolasu, organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach.    
Zapisy na wczasy, przyjmowanie opłat za zajęcia   – Dorota Szczerba
Zapisano chętnych na wczasy w Grecji i Bułgarii . Organizatorem wczasów krajowych jest Biuro Podróży Prima Tour Kielce. Nasi słuchacze zapisali się na wyjazdy do: Władysławowa, Dziwnowa, Darłówka, Jarosławca i Kudowy – Zdroju.   
Zespół redakcji wydawnictwa „Widzialni”  –   mgr Jolanta Majecka   
Zespół redakcyjny strony internetowej     –   Jadwiga Dula, Mirosława Banaś, Elżbieta Iwan 
Pisanie projektów – Ewa Rudawska, Teresa Gremba   
Dzięki funduszom z projektu ministerstwa Kultury i Sportu z programu „Seniorze, bądź aktywny, będziesz sprawniejszy” w I semestrze około  40 słuchaczy skorzystało z pobytu w kieleckich „Basenach Tropikalnych”.
 W ramach tego projektu w okresie wakacji odbyło się mnóstwo zajęć sportowo – rekreacyjnych, co jest zawarte w osobnym sprawozdaniu.

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego zaprosił słuchaczy do Collegium Medicum  na bezpłatne badania diagnostyczne, z czego skorzystało kilkadziesiąt osób. Również bezpłatne badania prowadziła Moja Przychodnia.

            Dziękujemy serdecznie wykładowcom, którzy nieodpłatnie prowadzili wykłady. W Klubie „Nad Silnicą” – prof. Wiesława Caban, dr Lidia Zasacka, ks. dr Tomasz Gocel. Wykłady plenarne na Politechnice – dr Witold Sokała, mgr Mariola Maćko, dr inż. Jerzy Gremba.

            Składamy podziękowania dyrekcjom: Politechniki Świętokrzyskiej, Muzeum Narodowego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, „Geoparku Świętokrzyskiego” za nieodpłatne udostępnienie nam sal, dzięki czemu mogliśmy realizować naszą działalność statutową.

   Anna Biskup                                                                               Kielce, 16.06.2022 r.

z-ca prezesa ŚUTW