Kielecka Rada Seniorów

Znajdziesz nas na Facebooku – kliknij

Dyżury Kieleckiej Rady Seniorów

wtorek w godz. 10:00 – 12:00
czwartek w godz. 13:00 – 15:00
Adres: Kielce, ul. Kościuszki 25 pok. 9 (MOPR – Rejon Śródmieście)
Seniorzy mogą się kontaktować z członkami Rady w różnych sprawach
W godzinach dyżurów czynny jest telefon +41 343 35 30

O Kieleckiej Radzie Seniorów

W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta Kielce.

Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakość życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. Karty Seniora, dające zniżki w punktach usługowych, projekty tworzenia domów opieki czy rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku.

Funkcje doradcze dają Miejskiej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy Kielce, co jeśli zostaną one uznane za zasadne, może oznaczać wprowadzenie ich w życie. Funkcje inicjatywne Rady dają jej możliwość zgłaszania własnych pomysłów na działania dla osób starszych.

Kiedy powstała Kielecka Rada Seniorów

Rada Miasta Kielce podjęła Uchwałę Nr XLII/873/2017 w sprawie powołania Rady Seniorów i nadania jej statutu na sesji w dn. 18.05.2017. W dniu 1 czerwca 2017 r. Rada Miasta Kielce wprowadziła Uchwałę Nr XLIII/899/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Głosowanie członków do Miejskiej rady Seniorów odbyło się 22 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *