Kalendarium

Rok akademicki 2023/2024

10.10.2023 – Ognisko na Stadionie Leśnym

Integracyjne spotkanie słuchaczy ŚUTW.

I6.10.23 – Inauguracja roku akademickiego 2023/2024
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego odbyło się w auli Politechniki Świętokrzyskiej.
Przybyli między innymi, senator Krzysztof Słoń, prorektorka  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pani  profesorka Dorota Kozieł, wiceprezydentka Kielc pani Bożena Szczypiór.
Interesujący wykład inauguracyjny pt „Czy poprawna polszczyzna jest jeszcze potrzebna Polakom?”. wygłosił prof. Piotr Zbróg .

11 i 12.03.24 – “Bajki dla realistów”

Kabaret “Trzeci Bieg” działający przy ŚUTW , wystąpił przed swoją senioralną publicznością z nowym programem. To już 13 lat jego działalności. 29 występ publiczny wypadł, jak zwykle REWELACYJNIE.
Wstęp wolny dla wszystkich kieleckich seniorów na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Rok akademicki 2022/2023

03.10.2022 – SENIOR SHOW w WDK Kielce

W cyklicznych, artystycznych prezentacjach organizowanych przez Woj. Dom Kultuery w Kielcach wzięła udział grupa wokalna „Tu i Teraz” reprezentująca nasz Świętokrzyski UTW.

10.10.22 Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w ŚUTW.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego w naszym UTW miało miejsce w Woj. Domu Kultury.
Oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego 2022/2023 dokonał prorektor PŚ prof. Artur Maciąg. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił jak ważne są kontakty międzyludzkie, dbałość o rozwój osobisty oraz nadążanie za rozwojem technologicznym świata.Wykład inauguracyjny pt.”Główny Urząd Miar – pewność miar” wygłosił pro. Jacek Semaniak.

20.10.22 Piknik integracyjny

Słuchacze świętokrzyskiego UTW w czwartkowy, słoneczny październikowy dzień, tłumnie zjawili się przy wiacie na Stadionie Leśnym na integracyjnym pikniku. Przy wspólnym stole zaopatrzonym prowiantem, który każdy przyniósł ze sobą, zrobiło się gwarno. Rozmowy, śmiechy, słoneczna pogoda wprawiła nas w dobry nastrój.
 Piknik integracyjny to sposób w jaki uhonorowaliśmy Europejski Dzień Seniora, który przypada na dzień 20 października.

27-28.10.22 Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO – 2022.

W dniach 27-28 października br na terenach Targów Kielce SA odbyły się pierwsze w w kraju Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.
Ciekawe rozmowy prowadziła grupa słuchaczy z naszego Świętokrzyskiego UTW z organizacjami pozarządowymi, które świadczą usługi na rzecz innych organizacji NGO.
Spotkanie tak wielu organizacji w jednym miejscu sprzyjało różnym rozmowom, wymianie doświadczeń
i nawiązywaniu współpracy. Liczymy, że przeprowadzone rozmowy pozwolą także i nam tj ŚUTW wykorzystać wyniesioną wiedzę, uzyskane informacje przy realizacji naszych statutowych działań.

Rok akademicki 2021/2022

11.10.2021 – Rozpoczęcie roku akademickiego na Stadionie Leśnym w Kielcach

Pomysł zorganizowania inauguracji roku akademickiego, w okresie pandemii Covid-19, na leśnej polanie, okazał się trafiony i zyskał przychylność studentów oraz zaproszonyvh gości.

22.11. i 27.11.2021 Baseny Tropikalne w Kielcach

Słuchacze Świetokrzyskiego UTW realizując zadanie „Seniorze, bądź aktywny będziesz sprawniejszy” dofinansowany przez Min. Kultury i Sportu w ramach PROGRAMU – SPORT DLA WSZYSTKICH
mogli skorzystać z bezpłatnego wejścia na Baseny Tropikalne w Kielcach.

21.03.2022 – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach

Po wysłuchaniu i zatwierdzeniu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium ZarządowiŚUTW za rok akademicki 2020/2021.

Zgromadzeni słuchacze ŚUTW zdecydowali aby na następną kadencję dotychczasowy Zarząd pozostał w tym samym składzie osobowym.

Rok akademicki 2020/2021

21.09.2020 – Walne Zebranie Sprawozdawcze

W auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok akademicki 2018/2019.

21 – 22.07.2020 – Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

W dn. 21-23 lipca 2020 roku w Podegrodziu k/N. Sącza odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji seniorskich w formie warsztatów AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW w ramach ogólnopolskiego projektu AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW realizowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.
Tematyka warsztatów obejmowała m.in.: Organy wewnętrzne w NGO’s, Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, Pozyskiwanie środków na działalność statutową.
Uczestnicy zajęć podnieśli poziom wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich, otrzymali również indywidualne wsparcie doradcze w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.
Uczestnikiem szkolenia była Teresa Gremba.


Rok akademicki 2019/2020

18.09.2019Konferencja “Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”.
18 września 2019r. w “Okrąglaku” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się Konferencja “Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”. Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące między innymi diagnozy potrzeb organizacji pozarządowych i ich wsparcia w ramach środków PEFRON oraz ze środków Samorządu Województwa – w ramach zadań w obszarze polityki społecznej, programu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, a także konkursów i programów kierowanych do organizacji pozarządowych. Uczestnicy otrzymali bardzo przydatny Informator zawierający wybrane źródła finansowania zadań publicznych. ŚUTW reprezentowała Teresa Gremba.