Wolontariat

Informuję , że dyżury wolontaryjne w II semestrze 2022r odbywać się będą w poniedziałki, w godzinach 13.00 – 14.00 – Nr Tel: 41 361 00 05

Prace wolontaryjne wykonane w I i II semestrze 2022 r.

1. Prace na dyżurach wolontaryjnych wg rozkładu zajęć na II Semestr

-8 dyżurów (32 godziny- Ewa Sobczyk i Zofia Chałat), rodzaj pracy –segregowanie, pakowanie darów rzeczowych na „Pomoc Ukrainie”

-segregacja i przygotowanie dokumentacji wolontariatu – nie podlegającej dalszemu przechowywaniu

2. Praca 6 wolontariuszek (posiadających umowy wolontaryjne z Dyrekcją Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

Czas pracy 7 dyżurów po 3 godz. Wypracowane przez 6 wolontariuszek (126 godzin). Rodzaj pracy w archiwum – czyszczenie dokumentacji archiwalnej po fumigacji

3. Kolejne podarowanie gazet na aukcję –„Podziel się przeczytaną książką i gazetą” przez Hannę Skrobisz i Barbarę Wawryk do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kielcach (dla bezdomnych) w dn. 21.02.2022r.

Prace wykonane w ramach projektu „Pomoc Ukrainie”

1. W imieniu studentów ŚUTW wysłano dary rzeczowe na pomoc Ukrainie przez Stowarzyszenie Integracja Europa –Wschód (Kielce)

Dary rzeczowe przekazali słuchacze naszego uniwersytetu na „Dar Serca” i indywidualnie – Halina Główkowska, Elżbieta Iwan, Elżbieta Nowak, Zofia Chałat z rodziną –Anną, Alicją, Łukaszem Perkowskimi ( lista darów w dokumentacji wolontariatu). Dary żywności przekazała do naszego transportu Pani Barbara Jędrzejczyk (była słuchaczka ŚUTW). Segregacja i pakowanie darów – Ewa Sobczyk i Zofia Chałat.

2. W dniach 21 i 22.03.2022r. zorganizowanie „Koleżeńskiej składki” na prezenty świąteczne dla chorych dzieci polskich i ukraińskich (i ich opiekunów) leczonych w Oddziale Onkologii i Endokrynologii w Centrum Pediatrii

3. Segregacja i pakowanie do transportu darów rzeczowych w ramach pomocy Ukrainie w Kościele Św. Jadwigi Królowej – w czasie 7 dyżurów przez Zofię Chałat.

4. Zorganizowanie „Wiosennego Koncertu” dla chorych dzieci (polskich i ukraińskich) za oknami oddziałów Onkologii i Endokrynologii Centrum pediatrii w Kielcach oraz przekazanie prezentów – upominków świątecznych dla wszystkich chorych dzieci i upominków –wsparcia świątecznego dla 4 opiekunek dzieci z Ukrainy (3 matek i 1 babci).

 Prezenty świąteczne dla dzieci przekazali Pani Renata Janik, Pan Arkadiusz Slipkowski, Zofia Chałat, Pani Kamila Piskulak i seniorki z Klubu Senior + ( ul. Warszawska 151)

Zdjęcia: Monika Wilk Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

Zarządowi i Studentom naszego Uniwersytetu biorącym udział w „Koleżeńskiej składce -„Na pomoc Ukrainie” bardzo serdecznie dziękuję.

Serdeczne podziękowania przekazuję od wszystkich dzieci polskich i ukraińskich leczonych w Centrum Pediatrii w Oddziałach Onkologii i Endokrynologii za świąteczne „Prezenty uśmiechu”.

Ogromne dziękuję przekazuję także od opiekunów dzieci ukraińskich, za prezenty „Świąteczne kieszonkowe”.

Prezenty świąteczne dla chorych dzieci i opiekunów dzieci z Ukrainy sponsorowali Studenci ŚUTW w Kielcach i Klub Seniora + (ul. Warszawska 151 w Kielcach).

Koordynator Wolontariatu – 25.IV.2022r.

W przestrzeni świata wirtualnego na zawsze pozostawiam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim występującym w „Wiosennym Koncercie” dla dzieci polskich i ukraińskich pozostających na leczeniu w Centrum Pediatrii ( Oddziały Onkologii i Endokrynologii) w dniu 13.IV.2022r.

Dziękuję za pomoc:

Siostrze Brygidzie, Pani Svetlanie Kruszyńskiej, Paulinie Pietryka, Marcie Gawron, Monice Wilk, Kamili Piskulak oraz wszystkim członkiniom Klubu Senior + z ulicy Warszawskiej 151.

Koordynator Wolontariatu: Zofia Chałat

Skrótowy opis koncertu dla chorych dzieci.

„Wiosenny Koncert” odbył się 13.IV.2022r. o godz. 14.00 za oknami oddziałów szpitalnych.

W koncercie grali i śpiewali uczniowie Szk. Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego z siostrą Brygidą (pierwotnie miały wystąpić „Józefowe Kwiatki” ale z przyczyn obiektywnych nastąpiła zmiana), Pani Svetlana Kruszyńska z grupą muzyków dziecięcych i młodzieżowych Centrum  Muzyczno-Językowego „One Way” z Kielc i wolontariuszki z „7-Animatorów” DCW-Caritas Kielce.

Mamy nadzieję, że udało się nam w sposób atrakcyjny podarować chorym dzieciom, opiekunom dzieci i personelowi odrobinkę radosnego czasu , innego od poprzednich dni, bo wystrojonego świątecznie w dźwięki muzyki i słowa piosenek.

Na „Wiosennym Koncercie” z życzeniami i podarunkami dla chorych dzieci byli obecni wyjątkowi goście: Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego i Pan Arkadiusz Slipkowski -zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

Koncert zorganizowali: koordynator wolontariatu ŚUTW i wolontariuszka „7-Animatorów” DCW-Caritas Kielce i niezwykli artyści wyjątkowi i nieprzeciętni występujący na koncercie z własnym repertuarem i swoimi opiekunami.

Prace wolontaryjne wykonane w roku 2021

Prace wolontariuszek:

1. 5 dyżurów (14 godzin) wg. rozkładu zajęć – porządkowanie dokumentacji i segregowanie do utylizacji, pracowało jedna lub dwie wolontariuszki – Ewa Sobczyk, Zofia Chałat.

2. Czas pracy 6 wolontariuszek pracujących w Sekcji Archiwalnej, 7 dyżurów (126 godzin)

3. 08.11.2021r Zofia Chałat przeprowadziła „koleżeńską składkę” na wydatki związane ze Świętem Zmarłych.

4. Zorganizowanie szkolenia wolontaryjnego na prośbę Pani Marii Szczudłowskiej-Dubak w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu Caritas w Kielcach – 15.07.2021r. Po szkoleniu Pani Maria otrzymała dyplom ukończenia szkolenia w zakresie podstaw dla wolontariuszy (fotografia dyplomu zamieszczona poniżej).

5. 27.11.2021r wolontariuszki pracujące w Sekcji Archiwalnej obecne były na konferencji popularno-naukowej „Nad złoto droższe” na zaproszenie „Fundacji dla jutra” Polskiego Towarzystwa Historycznego i Dyrekcji Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. ( fotografia zaproszenia zamieszczona poniżej).

6. 01 i 06.12.2021r. wolontariat przekazał dary rzeczowe: wełny i bibuły (różne gatunki i kolory) ze zbiórek rzeczowych z aukcji „Dar serca” dla klubu Seniora + (ul. Warszawska 151). Pakowanie darów – Ewa Sobczyk i Zofia Chałat, transport Zofia Chałat.

7. Pomoc Hannie Skrobisz w zorganizowaniu pokazu gazet (tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) do Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Bezdomnych w Kielcach (14.07.2021). Dokumentacja w sekretariacie ŚUTW.

Bardzo serdecznie dziękuję słuchaczom naszego uniwersytetu ŚUTW za udział w „Koleżeńskiej składce” w dniu 08.11.2021r, dzięki której mogliśmy w imieniu całej społeczności uniwersytetu wyrazić szacunek i pamięć w dniu Święta Zmarłych naszym zmarłym koleżankom i kolegom w geście modlitwy na Mszy Świętej, zapaleniu „zniczy pamięci” i złożeniu kwiatów na grobach naszych zmarłych nauczycieli. Groby te odwiedziły: Grażyna Michałowska, Maria Pastuszko, Krystyna Stankiewicz, Ewa Sobczyk, Zofia Chałat. Mszę Św za zmarłych słuchaczy zapisanych w „Księdze Pamięci” odprawił Ks. Dr Tomasz Gocel dn. 26.11.2021r. Księgę pamięci prowadzi Wolontariat ŚUTW od 2017r.

Serdecznie dziękuję Hanie Skrobisz i Barbarze Wawryk za dary odzieży dla bezdomnych mężczyzn i wieloletnie przekazywanie gazet (tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) na akcję „Podziel się przeczytaną książką i gazetą” do uniwersytetu ŚUTW lub do Ośrodka Interwencyjno terapeutycznego dla Bezdomnych w Kielcach ( daty przekazania -14.07.2021 i 21.02.2021)

Protokół z „Koleżeńskiej składki” z 08.10.2021r. a w nim : rozliczenie przychodu i rozchodu funduszy na pokrycie kosztów – Mszy Św., zakupu zniczy i kwiatów dla naszych nauczycieli na Św. Zmarłych sporządziły Mieczysława Piątek i Zofia Chałat i są one dostępne dla zainteresowanych w sekretariacie ŚUTW.

Prace wolontariuszek w 2020r.

1. Udział 15 słuchaczek ŚUTW w akcji „Stopy ogrzane miłością”.  Zbiórka, zakup i doręczenie nowych skarpet dla pacjentów hospicjum i bezdomnych. Podziękowanie D.C.W Caritas-Kielce – fotografia zamieszczona poniżej.

2. Zbiórka słuchaczy ŚUTW (darów rzeczowych)  na akcję „Dar Serca” i przekazanie dla Stowarzyszenia Arka Nadziei w Kielcach dla bezdomnych mężczyzn (dn. 28.11.2020r, lista darów w dokumentacji).

3. Uszycie i przekazanie 240 sztuk maseczek w ramach projektu „Kielce szyją maski dla medyków”, prowadzonego przez Instytut Dizajnu w Kielcach – praca- Zofia Chałat.

4. 12.02.2020r. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przesłał pisemne podziękowanie do Pani Prezes Elżbiety Iwan za wieloletnią pracę wolontariuszek w Sekcji Archiwalnej ( podziękowanie zamieszczone poniżej)

5. W okresie 1-20.)7.2020r. Danuta Zamojska (wolontariuszka Archiwum Diecezjalnego) w czasie 70 godzin przepisała na komputerze rękopis pamiętnika ks. Grzybowskiego.

6. 14.01.2020r. odbyło się ostatnie spotkanie wolontariuszy z „7-Animatorów” z dziećmi (i ich opiekunami) w Oddziale Onkologii i Endokrynologii. „Animację czasu wolnego” prowadziliśmy od listopada 2017r. (plakat zamieszczony poniżej)

7. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, 10.06.2020r. „7-Animatorów” i wolontariuszki naszego uniwersytetu zorganizowały dzieciom „Wielki Koncert” – wyjątkowy, bo za oknami oddziałów szpitalnych. Były piosenki, gra na ukulele, pokazy baniek mydlanych, „fruwające” na drzewach balony z imionami chorych dzieci, odrobina słodyczy i maleńkie prezenty rzeczowe, wykonane przez słuchaczy ŚUTW na warsztatach w Instytucie Dizajnu. Pomoc przy przygotowaniu prezentów i obecność na koncercie zapewniły – Danuta Dulnik, Grażyna Michałowska, Ewa Sobczyk i Zofia Chałat.

Informacje o pracach zespołu wolontariatu w II semestrze Roku Akademickiego 2018/19  (01.II – 27.VI 2019r.)

 • 27.VI.2019r. grupa 6 wolontariuszek (posiadająca pisemne porozumienie o współpracy) ukończyła kolejny 7 rok pracy w Archiwum Diecezjalnym. Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że w tym roku byłyśmy zaangażowane w pomoc przy Projekcie Naczelnej Dyrekcji Archiwum Państwowego – „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”. W ramach tego projektu zespół – „wykonał prace konserwatorskie polegające na czyszczeniu kolejnych kart jednostek archiwalnych, naprawie okładek a także sprawdzanie numeracji stron ” (cytat –tak pisze o naszej pracy Dyrektor Archiwum Diecezjalnego Ks. dr Tadeusz Gocel). W projekcie pracowały wolontariuszki i słuchaczki Sekcji Archiwalnej ŚUTW (8 osób): Anna Wąsowska, Elżbieta Nowak, Maria Szczudłowska, Marianna Piechowicz, Danuta Zamojska, Zofia Chałat, Maria Trylska, Grażyna Biegalska.
 • 15.IV.2019r. Na walentynkowe święto mieszkankom DPS im. Św. Alberta (ponad 100 kobiet przewlekle psychicznie chorych) w darze od słuchaczy naszego uniwersytetu- podarowałyśmy 111 indywidualnych „Prezentów Pamiętania”: sztuczna biżuteria,  zakładki do książek – wykonane metodą origami, w kształcie serca przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach oraz materiały niezbędne na zajęcia terapeutyczne. Dary serca podarowały nasze słuchaczki: Alicja Jarząbek, Ewa Sobczyk, Dorota Szczerba, Kasia Sakławska, Weronika Czerw, Barbara Wolańczyk, Gabriela Bielecka, Beata Kowalska (wolontariuszka Hospicjum) i bezimienne osoby. Dary przekazały wolontariuszki: Mieczysława Piętek, Danuta Dulnik, Zofia Chałat.

Za „Dary Serca” bardzo dziękujemy.

 • 15.III.2019r. szkolenie dla wolontariuszy w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu – ukończyły : Elżbieta Nowak, Anna Wąsowska, Danuta Zamojska, Marianna Piechowicz.

Wielkie gratulacje !

 • 11.IV.2019r. nasz zespół wolontariuszek przygotował spotkanie przedświąteczne z grupą pacjentów i wolontariuszy Stacjonarnego Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w ramach programu „Podniebne Cuda”.

W czasie spotkania wspólnie modliłyśmy się za chorych przebywających w Hospicjum, wykonywałyśmy serca i bransolety z sercami (metodą origami). Dla wszystkich obecnych były świąteczne życzenia a dla pacjentów indywidualne podarunki z odrobiną słodyczy w koszyczkach wielkanocnych, przygotowanych przez zespół wolontariatu.

 • Grażyna Michałowska i Zofia Chałat wzięły udział w „Zbiórce żywności” – projektu „Tak pomagam” w dniu 30.IV.2019r.
 • 17.IV.2019r. Złożyłyśmy świąteczną wizytę z życzeniami i „Prezentami Pamiętania” u sześciu naszych podopiecznych w czterech Domach Opieki Społecznej. Na odwiedzinach były: Grażyna Michałowska, Mieczysława Piętek, Halina Główkowska, Ewa Sobczyk, Danuta Dubik, Marta Binięta.
 • 8.IV.2019r. dla podopiecznych DOS ul. Żeromskiego przekazałyśmy mnóstwo materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczne, do wyszywania, od naszej słuchaczki Teresy Janeckiej.            Tereni bardzo dziękujemy za „Dar Serca”
 • 1.VI.2019r. zostałyśmy zaproszone przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas-Kielce na spotkanie wolontariuszy w Kaczynie – w programie szkoleniowym – temat – „Pedagogika Cyrku” i zajęcia praktyczne w technikach cyrkowych.
 • 4.VI.2019r. po raz drugi odbył się „Wielki Koncert Muzyczny” z „Prezentami Uśmiechu” w Centrum Pediatrii dla dzieci chorych Oddziałów Onkologii i Endokrynologii zorganizowany przez „7-Animatorów” – wolontariuszy którzy od 27 listopada 2017r. systematycznie (w roku szkolnym) prowadzą zajęcia „Animacji czasu wolnego” dla dzieci i ich opiekunów. W koncercie wystąpiły uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Szymanowskiego i Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego. Prezenty dzieciom podarowali : Kasia Sakławska, Ania Kryczkowska, przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej i Kościoła Domowego – przy Kościele Św. Jadwigi Królowej, wolontariuszki naszego zespołu i nasi słuchacze (Anna Biskup).     Serdecznie dziękujemy wspierającym nas „Darami Serca”, szczególnie serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji „Wielkiego Koncertu” dla dzieci chorych  – nauczycielkom: Pani Beacie Kopeć i Pani Dorocie Greli, a „7-Animatorów” z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu Caritas-Kielce dziękujemy za cudowną przygodę w czasie naszych zajęć i za szczęście bycia z Wami.
 • Cudownych wakacji życzę Wam – takiego szczęścia, chyba nie ma nikt – Zosia Chałat.
 • Od wielu lat wolontariat bierze udział w pracach pomocniczych przy organizowaniu Rajdu Świętokrzyskiego przez nasz ŚUTW. W tradycji jest przygotowanie „czarodziejskiego napoju z miętą i różą” na powitanie przychodzących z tras turystycznych uczestników rajdu i pełnienie w tym roku obowiązku opieki medycznej.  W tym roku  (6.VI.2019r.) powitalny napój nasi goście z 8 uniwersytetów wypijali w „Czterech Koniach” na spotkaniu integracyjnym.
 • Cieszymy się bardzo, że za naszą pracę w II semestrze otrzymaliśmy podziękowania.
 • W pracach wakacyjnych – w realizacji jest udział wolontariuszy w projekcie „ReAkcja Wołyń 2019r.” z Przystankiem Historia, ŚUTW i X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jeśli uda nam się zrealizować nasz pobyt w okresie 9-24 sierpnia 2019r.  i wsparcie sponsoringiem (standardowymi produktami firmy „Społem”) organizatora- czyli Fundację Niepodległości w Lublinie.
 • Informację opisała Zofia Chałat.