Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2022/2023


Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbyła się 10 października w Wojewódzkim Domu Kultury. Uroczystość prowadziła Prezes ŚUTW Elżbieta Iwan, witając zaproszonych gości i liczne grono studentów. Honorowi goście: Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, senator Krzysztof Słoń, Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej Prof. Artur Maciąg, Dziekan Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych dr Łukasz Boratyński, Prezes Głównego Urzędu Miar Prof. Jacek Semaniak, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Arkadiusz Ślipikowski.

Wykład inauguracyjny pt. „Główny Urząd Miar” wygłosił Prof. Jacek Semaniak.

Do ŚUTW na rok akademicki 2022/2023 zapisało się 250 osób. Dzięki podpisaniu przez prezeski: Elżbietę Iwan i Teresę Grembę umów dotyczących wynajmu i zarezerwowaniu sal, wykłady plenarne, seminaria, „Klub „Nad Silnicą” prowadzone były w następujących instytucjach: Politechnika Świętokrzyska, Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Narodowe /Pałac/, Muzeum Historii Kielc. Zajęcia w ramach sekcji, warsztatów odbywały się w „Geoparku Świętokrzyskim”, S.M. ul. Seminaryjska, Diecezji Kieleckiej, Klubie Seniora, ul. Św. Stanisława Kostki.
Ze względów oszczędnościowych wykłady plenarne odbywały się raz na dwa tygodnie. Było 13 wykładów / 1 inauguracyjny/, w których średnio uczestniczyło od 50 do 70 osób. Wykłady prowadzili: Prof. Maria Szyszkowska, dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik, mgr Anna Korycka, mgr Jerzy Jędrychowski, mgr Michał Poros, dr Witold Sokała, dr hab. prof. UJK Małgorzata Stawiak-Ososińska, mgr Ryszard Biskup, dr Jerzy Gremba.
Utrzymaliśmy również zmniejszoną ilość spotkań w ramach niektórych seminariów.
Seminaria: /114 godz.dyd./ Filozoficzne, Historyczne, Historia Sztuki, Literackie, Akademia Promocji Zdrowia, Prawnicze. Wykłady z prezentacją z Historii Sztuki /16 godz. dyd.,89 os., 50 os. śr./odbywały się w Muzeum Narodowym /Pałac/. Temat „Piękni szaleni /malarstwo/” to cykl wspaniałych opowieści o ludziach sztuki, ich prywatnym, barwnym życiu, o czym niewiele można dowiedzieć się z podręczników. Nasza wspaniała mgr Anna Korycka wykładowczyni od wielu lat i w tym roku sprezentowała nam ucztę duchową. Bliżej poznaliśmy mi.in. Ksawerego Dunikowskiego, Juliana Fałata, Mojżesza Kislinga, Leona Chwistka, Amadeo Modiglianiego, Marka Chagala. Drugim seminarium, w którym licznie uczestniczyli nasi studenci to Historia /26 godz. dyd.,80 os., 55 os. śr./, prowadzona przez dr hab. prof. UJK Jacka Pielasa. Zaproponowane przez słuchaczy niektóre tematy /m.in. Maria Stuart, Iwan IV Groźny, Wojny Stefana Batorego z Gdańskiem i z Moskwą, Albert Einstein /wykładowca opracował i w atrakcyjny sposób przedstawił. Seminarium z Filozofii /28 godz. dyd., 44 os., 20 os. śr./prowadziła dr Lidia Zasacka. Cykl wykładów „Narodziny i rozwój filozofii” obejmował między innymi tematy: „Jońscy filozofowie przyrody /Tales, Anaksymander, Anaksymenes/, Heraklit, Demokryt, Pitagoras”, „Etyka Sokratesa – troska o duszę. Intelektualizm etyczny”, „Idealizm obiektywny Platona- dualizm idei i rzeczy, duszy i ciała”, „Teoria państwa. Platon – twórca zachodniej szkoły filozoficznej”. Spotkania z Literatury /28 godz. dyd.,30 os., 17 os. śr./prowadzone przez dr Iwonę Gądek polegały na omawianiu i dyskusji na temat przeczytanych książek następujących autorów: Wiesława Myśliwskiego, Annie Ernaux /francuska pisarka, Literacka Nagroda Nobla/, Olgi Tokarczuk /Literacka Nagroda Nobla/ W ramach Akademii Promocji Zdrowia/10 godz.dyd.,60 os.,35 os. śr./ odbywały się wykłady prowadzone przez fizjoterapeutę, ratownika medycznego, pielęgniarkę, farmaceutkę. Dzięki nawiązanej współpracy z Firmą Hartmann, która zapewniła nam wykładowców, prezentacje, porady, wzbogacane były możliwością darmowego pobrania materiałów dotyczących danego tematu. Seminarium prawnicze /6 godz.dyd., 26 os., 17 os. śr./. Kieleccy notariusze należący do Krajowej Rady Notarialnej przekazali słuchaczom wiedzę dotyczącą dziedziczenia, pełnomocnictwa, pisania testamentu oraz jak bezpiecznie przekazać majątek. Udzielali porad i odpowiedzi na indywidualne pytania studentów.
Sekcje: /174 godz. dyd./ Fotograficzna – Antoni Myśliwiec /24 godz. dyd., 14 os., 13 os. śr./ Geologiczna – mgr Michał Poros /10 godz. dyd., 24 os., 21 os. śr./ Ogrodnicza – mgr inż. Edward Galus /22 godz. dyd., 13 os., 13 os. śr./ Archiwalna – ks. dr Tomasz Gocel /32 godz. dyd., 7 os., 7 os./ Gimnastyczna – Katarzyna Folter – Kaczor /32 godz. dyd., 15 os., 10 os. śr./ Towarzystwo Przyjaciół Brydża – koordynator mgr Jadwiga Machocka /64 godz. dyd., 10 os., 9 os. śr./ Klub Miłośników Nordic Walking „Włóczykije” – mgr Anna Krzyczkowska.
Na zajęciach sekcji fotograficznej omawiano i przygotowywano m.in. prace na wystawę organizowaną po raz trzeci w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego -„Pokolenia”. Pomysłodawcą wspólnej wystawy, na której co roku prezentują się zarówno studenci z koła fotograficznego UJK, Uniwersytet Dziecięcy oraz seniorzy z ŚUTW jest artysta fotografik Antoni Myśliwiec. Temat tegorocznej wystawy – „nie tylko GEOMETRIA” był bardzo interesujący i na wernisaż 22 marca przyciągnął wiele osób.
Spotkania uczestników sekcji geologicznej odbywały się w „Geoparku Świętokrzyskim”, a sekcji ogrodniczej w sali Spółdzielni Mieszkaniowej. Bardzo intensywnie pracowały nasze słuchaczki z sekcji archiwalnej m.in. czyszcząc dokumenty z XIX i XX wieku dekanatu miechowskiego. Ks. dr Tomasz Gocel w podzięce za 10- letnią pracę naszych koleżanek w Archiwum Diecezjalnym zorganizował ciekawą wycieczkę szkoleniową, z której chętnie skorzystały.
Lektorat j. angielskiego – Anna Kędzia. Lekcje co tydzień po dwie godz. lekcyjne prowadziła mgr Jadwiga Nadolska. /Zapisanych 11 os., 10 os. śr./ Kabaret „Trzeci Bieg” – /co tydz., 8 os., 7 os. śr./ autorski, prowadzony przez Annę Krzyczkowską przygotował przedstawienie, wymagające od widzów pewnej wiedzy – „Bigos z Mickiewicza”. Występy odbyły się w Klubie „Nad Silnicą” oraz w Klubie Osiedlowym „Słoneczko”. Prowadzono również próby związane z następną premierą. W Kieleckim Centrum Kultury dwa dni pod rząd przy pełnej sali odbyły się z ogromnym powodzeniem występy naszych artystów w spektaklu „Na złe czasy – dobra rada się nada”. Autorką, scenografką, reżyserką jest Anny Krzyczkowska, która zasłużenie odebrała moc gratulacji i podziwu dla talentu jaki posiada.
Wolontariat – porady /co tydz./. Wolontariuszka Zofia Chałat udzieliła pięciu porad m.in. dla trzech osób z chorobą Alzhmeira. Porządkowała dokumentację związaną z dotychczasową działalnością grupy wolontariackiej. Przeprowadziła dobrowolną zbiórkę pieniędzy na zakup zniczy, które zapalono w Zaduszki na grobach naszych zmarłych koleżanek i kolegów. Zorganizowała wyjazd i udział w Koncercie Kolęd w Piekoszowie dla mieszkańców Domu Opieki Niepełnosprawnych w Kaplicy i w pokojach dla osób leżących/z nagłośnieniem/ . Zorganizowała z ok. Świąt Wielkanocnych odwiedziny dzieci na Onkologii wręczając prezenty. Przekazała płyty dla dzieci i młodzieży oraz słodycze na Dzień Dziecka.
Grupa wokalna „Tu i Teraz” /próby 2 razy w tyg., 4 os.,4 os. śr./ prowadzona przez Grażynę Sygut pracowała intensywnie dając wiele koncertów. Wystąpili w koncercie kolęd, kilku koncertach w Hospicjum, cztery razy w Senior Show. Uatrakcyjnili uroczystości i imprezy okolicznościowe , m.in. Inaugurację roku akademickiego, spotkanie opłatkowe, zakończenie roku akademickiego. Dwukrotnie byli zapraszani do studia nagrań w Radiu Kielce, gdzie prezentując na antenie swoją działalność artystyczną podkreślali promując nas, że są zespołem Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespół zasłużenie cieszy się dużym powodzeniem i jest często zapraszany do uatrakcyjnienia różnego rodzaju imprez. Klub „Nad Silnicą” /co tydz./ prowadziła Ewa Rudawska. Program spotkań był ciekawy i urozmaicony. Odbyły się ważne wykłady Prof. Wiesława Cabana, dotyczące Powstania Styczniowego – „Stół polskiego ziemianina zesłanego na Syberię”, „Kobiety Powstania Styczniowego na syberyjskim zesłaniu”. Interesująca była opowieść dr Lidii Zasackiej -„Na scenach i salonach”. Zachwyt wzbudziło spotkanie z Anną Krzyczkowską i jej wspaniałą kolekcją lalek – „Lalki porcelanowe, dziwne i wyjątkowe”. W Klubie również z wielkim powodzeniem wystąpił autorski Kabaret Anny Krzyczkowskiej „Trzeci Bieg”. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych zaprezentowali program „Barwy jesieni”, a Zespół „Pasjonutki”– koncert jesienny. Grupa wokalna „Tu i Teraz” zaproponowała wspólne „Kolędowanie”. Jedno ze spotkań – „Godzina wspomnień” poświęcone było zmarłej Bogusi Matachowskiej, która wiele lat prowadziła Klub „Nad Silnicą”. Interesujące spotkania: „Saga Rodu Jarońskich” oraz „Granice Kielc po 1930 roku” spotkały się z dużym zainteresowaniem kielczan. Słuchaczki ŚUTW: Barbara Olszowy, Małgorzata Kotwica, Halina Główkowska, Mieczysława Piętek również zaprezentowały ciekawe tematy m.in.– „Opowieść o Chopinie”, „Adam Mickiewicz – największy polski poeta”, „Antoni Heda – Szary”, „Rzym – śladami starożytności’.

Zapisy na imprezy kulturalne prowadziła Elżbieta Haydzicka Michalska. Zaproponowała 12 imprez /Teatr, Filharmonia/, na które zapisało się 210 słuchaczy. Średnio w każdej uczestniczyło ok. 20 osób. Zapisy na wczasy krajowe /Mielno, Mrzeżyno – dwa turnusy, Świeradów Zdrój, Busko Zdrój – turnusy rehabilitacyjne/ odbywały się w Biurze Turystycznym Prima Travel.

Wstępne zapisy na wczasy zagraniczne, jako pełnomocniczka biura turystycznego z Łodzi przyjmowała Dorota Szczerba. Zaproponowano ośrodki wypoczynkowe w następujących krajach: Grecja, Bułgaria, Albania Bośnia Hercegowina, Chorwacja. Przyjmowała również opłaty za zajęcia.

Stronę internetową prowadziły: Jadwiga Dula, Mirosława Banaś, Elżbieta Iwan.
Pisaniem projektów zajmowały się: Teresa Gremba i Ewa Rudawska.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom, którzy nieodpłatnie prowadzili wykłady w Klubie „Nad Silnicą” – Prof. Wiesławowi Cabanowi, dr Lidii Zasackiej i wykłady plenarne na Politechnice – dr Witoldowi Sokale, mgr Ryszardowi Biskupowi, dr Jerzemu Grembie. Podziękowania kierujemy również do naszych słuchaczek: Ewy Rudawskiej za doskonałą organizację spotkań w Klubie „Nad Silnicą”, Małgorzaty Kotwicy, Mieczysławy Piętek, Barbary Olszowy, Haliny Główkowskiej za prelekcje w klubie.

Dziękujemy dyrekcjom: Politechniki Świętokrzyskiej, Muzeum Narodowego, Wojewódzkiego Domu Kultury, „Geoparku Świętokrzyskiego” za możliwość nieodpłatnego korzystania z sal, dzięki czemu realizowaliśmy naszą działalność statutową.
– Anna Biskup