Zakończenie roku akademickiego 20/21.

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury, w dniu 21 czerwca miała miejsce uroczystość zakończenia roku akademickiego.
Wydarzenie to, zostało połączone z corocznym Walnym Zebraniem członków stowarzyszenia Świętokrzyski UTW.
Rok akademicki 2020/2021 był wyjątkowy. Tuż po oficjalnym jego rozpoczęciu, obostrzenia sanitarne związane z pandemią Covid-19 uniemożliwiły nam udział w zaplanowanych, interesujących wykładach , seminariach i innych zajęciach. Wszyscy wyczekiwaliśmy momentu, w którym moglibyśmy się spotkać i porozmawiać. Dopiero w czerwcu tj. w ostatnim miesiącu naszego działania, tylko niektóre zajęcia zostały reaktywowane. Z dużą nadzieją, na lepszy następny rok akademicki, żegnaliśmy się w naszym pięknym i sprzyjającym seniorom WDK.
Zarząd ŚUTW poinformawał, że w czasie wakacji będą odbywały się zajęcia w otwartej przestrzeni: zajęcia Nordic Walking i piesze wędrówki po regionie świętokrzyskim.

Spotkanie uświetnił występ naszego, uniwersyteckiego zespołu wokalnego “Tu i Teraz”.
Jak zwykle świetnie przygotowani, wesołymi , wakacyjnymi piosenkami zachęcali nas do wspólnego śpiewania.
Nastroje wszystkim się poprawiły i pożegnaliśmy się licząc na kontynuacje powakacyjnych działań ŚUTW.

Jadwiga Dula
Kielce. 24.06.2021

Posłuchaj jak śpiewa zespół “Tu i Teraz”

https://youtu.be/v25SZrPAXKk
https://youtu.be/llsAEhBKUu4
https://youtu.be/lQpLglHG9w4