“Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach” – prelekcję wygłosił ks. Tomasz Gocel

W sobotę 17.02.2024 na spotkaniu  „Klubu nad Silnicą” mieliśmy specjalnego gościa. Ksiądz Tomasz Gocel wygłosił prelekcję pt. „Dzieje seminarium duchownego w Kielcach”. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat początków powstawania seminariów duchownych – szkół przygotowujących alumnów do posługi wśród wiernych, rozwoju seminariów, ewolucji w sposobie kształcenia alumnów i oczywiście usłyszeliśmy wiele o seminarium duchownym w Kielcach,  co było głównym tematem prelekcji.

Dowiedzieliśmy się, że formowanie / kształcenie/ duchownych rozpoczęło się  dopiero po Synodzie Trydenckim który odbył się w latach 1545-1563 . Po tej dacie założono pierwsze seminaria  w Polsce, najpierw na Warmii, potem we Wrocławiu, Krakowie . Uczono tam łaciny, wiedzy o prawie kanonicznym, praktycznej wiedzy duszpasterskiej. Formacja  trwała początkowo 2 lata, potem rozwinięto czas nauki do 3 lat, a w XIX wieku wydłużono kształcenie w seminarium do lat 4 a następnie do 5 i 6 lat. 

Natomiast seminarium duchowne w Kielcach powstało w 1726 roku w ramach diecezji krakowskiej w skład której wchodziły wówczas Kielce.  Założycielem seminarium był biskup Felicjan Szaniawski. Zwrócił się on do księży „życia wspólnego”, którzy zaangażowali się  w tworzenie seminarium i wiele lat je prowadzili. Budynki seminarium  postawiono też dzięki  fundacji biskupa Szaniawskiego i nie tylko budynek seminarium ale też szkołę, która dostarczała odpowiednio przygotowanych kandydatów na alumnów.

Biskup Szaniawski położył również ogromne zasługi dla rozbudowy w naszym mieście obiektów sakralnych i budowli z nimi związanych / katedra , pałac biskupów/.  

Seminarium w Kielcach funkcjonuje już prawie 300 lat, przechodziło różne koleje losu związane z historią naszego kraju. Były rozbiory, powstania ,wojny, okupacje obcych mocarstw i wszystkie te trudne chwile seminarium przetrwało. Zawsze byli chętni żeby kształcić się w tej uczelni a potem sprawować posługę duszpasterską. Liczba kleryków była różna, wahała się w różnych latach. Bywało po  250 kleryków ale też były lata gdy było jedynie ok 20 alumnów . Liczba wstępujących zwiększała się zwykle po ważnych wydarzeniach religijnych, czy to pozytywnych czy negatywnych. Obecnie mamy znaczny spadek powołań w Polsce , kształcą się więc w seminarium też klerycy z innych  kontynentów, którzy potem wrócą do swoich parafii często na Czarnym Lądzie. 

   Prelekcja którą usłyszeliśmy była bardzo ciekawa, dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o sprawach, które nie są powszechnie znane, a raczej jest to wiedza dostępna dla określonej grupy ludzi. Bardzo dziękujemy księdzu Tomaszowi Gocelowi za przedstawienie nam tak ciekawego tematu i mamy nadzieję ,że znajdzie Ksiądz jeszcze dla nas czas i usłyszymy następną równie ciekawą prelekcję.                                                                                                                           

 Ewa Rudawska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *