Zakończenie roku akademickiego w „Klubie nad Silnicą Występ grupy wokalnej „Tu i Teraz ”z programem „Śpiewać każdy może”

W sobotę 03.06.2023 mieliśmy ostatnie spotkanie „Klubu nad Silnicą” w tym roku akademickim.    Nasze spotkanie uatrakcyjnił zespół wokalny „Tu i teraz” który wystąpił z programem  „Śpiewać każdy może….” zachęcając słuchaczy do wspólnego śpiewania. 

Na początku spotkania była część oficjalna, w tym  podsumowanie spotkań w „Klubie nad Silnicą” w minionym roku. Na zakończeniu roku naszego klubu była z nami wiceprezes ŚUTW Ania Biskup.

Spotykaliśmy się w prawie każdą sobotę w Muzeum Historii Kielc. W sumie było 34 spotkania. Tematyka naszych spotkań była bardzo urozmaicona. Mieliśmy wykłady gdzie poruszane były tematy poważne, jak i lżejsze w treści, były występy artystyczne czy prezentacje własnych osiągnięć.  

Na przykład pan prof. Caban mówił nam o trudnej historii Polski, pani dr Lidia Zasacka  o znanych ludziach II Rzeczpospolitej, pani Małgorzata Kotwica przybliżyła nam Rzym starożytny i współczesny,  zaś  pani Barbara Olszowy występowała ze znakomitymi programami artystycznymi. Pani  Mieczysława Piętek przedstawiła nam wielkich pisarzy i poetów polskich a pan Krzysztof Myśliński i pan Dariusz Kalina opowiadali o ciekawostkach naszego regionu. Pani Anna Krzyczkowska zaprezentowała piękną kolekcję lalek, a pani Halina Główkowska i pani Berta Kula mówiły o polskich patriotach z  Kielecczyzny.

Prezentowały się również  zespoły artystyczne, przede wszystkim zespół „Tu i teraz ”, który zawsze uświetniał nam uroczyste spotkania czy też Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, z którym współpracujemy, a  których członkowie przedstawiali  swoje utwory poetyckie czy obrazy ze odbywanych plenerów. Zespół Pasjonutki dawał nam piękne koncerty a Kabaret -3 Bieg, który świetnie znamy, prezentował doskonały program pod kierunkiem pani Anny Krzyczkowskiej.

To tylko przykłady, spotkań było aż 34 więc różnorodność była duża.  Wszystkie spotkania dokumentowała zdjęciami pani Weronika Czerw. Po krótkim podsumowaniu działalności „Klubu nad Silnicą” w dalszej części spotkania  były podziękowania dla prelegentów za ich trud włożony w przygotowanie prelekcji i występy dla nas. 

Podziękowania  były również dla Zarządu ŚUTW za przychylność dla działania „Klubu nad Silnicą” za wsparcie i przyjażń.                                                                                            

Podziękowaliśmy też pracownikom Muzeum Historii Kielc za pomoc w organizowaniu spotkań i okazywaną nam serdeczność.                                                                                                  

Po zakończeniu części  oficjalnej rozpoczął się koncert zespołu „Tu i teraz” ,który najpierw zaprezentował nam kilka piosenek jak „Kolor nieba”, „Kocha się raz ” czy „Czerwone jagody” a następnie słuchacze  przyłączyli się do śpiewu. Piosenki były  pogodne i żywe a słuchacze bawili się wyśmienicie.  Na zakończenie zaśpiewaliśmy wspólnie „Lato ,lato ,lato czeka ”co stworzyło już wakacyjny  nastrój.

Uroczystość była bardzo sympatyczna, zakończyła się słodkim poczęstunkiem i życzeniami  miłego wypoczynku, słońca i  dobrego samopoczucia w czasie wakacji a także spotkania po wakacjach w „Klubie nad Silnicą”.

 Ewa Rudawska

Zdjęcia: Weronika Czerw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *