Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO – 2022.

W dniach 27-28 października br na terenach Targów Kielce SA odbyły się pierwsze w w kraju Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.
Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO były Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Skała Lasocin, a także Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Organizatorami wydarzenia były Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

W hali wystawienniczej ulokowało się kilkadziesiąt stanowisk organizacji pozarządowych, które reklamowały swoje produkty lub przedstawiały swoje formy działania. Prezentowały się min. koła gospodyń wiejskich, zaklady aktywnosci zawodowej, fundacje, kluby seniora.
Można było próbować smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich naszego regionu a także z innych zakątków Polski. Podziwiałam także wyroby osób niepełnosprawnych.
Ciekawe rozmowy prowadziła grupa słuchaczy z naszego Świętokrzyskiego UTW z organizacjami pozarządowymi, które świadczą usługi na rzecz innych organizacji NGO.
Spotkanie tak wielu organizacji w jednym miejscu sprzyjało różnym rozmowom, wymianie doświadczeń
i nawiązywaniu współpracy. Liczymy, że przeprowadzone rozmowy pozwolą także i nam tj ŚUTW wykorzystać wyniesioną wiedzę, uzyskane informacje przy realizacji naszych statutowych działań.

W mojej pamięci pewnie na długo pozostanie “wizyta” w kapsule, z efektami 5D, ustawionej przez Green Velo. Turystyczne, holograficzne zwiedzanie naszego ciekawego regionu z odczuciami zmiennej pogody, trudności tras, turbulencji z lotem nad górami czy też omijaniu wirów na Nidzie na spływie kajakowym dostarczyły wielu emocji, choć wszystko trwało 8 minut.
Kapsuła wędruje po Polsce więc przy najbliższej okazji skorzystajcie z witualnego zwiedzania, warto!

Targi NGO-EXPO jako okazja do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń były świetnym pomysłem.
Można było poznać praktyczne szczegóły dotyczące różnych aspektów działania organizacji pozarządowych.
Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński.

Kielce 29.10.2022.
Jadwiga Dula

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski, Targi Kielce SA, Jadwiga Dula