Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w ŚUTW.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego w naszym UTW miało miejsce w Woj. Domu Kultury
w dniu 10.10.2022. W tym ważnym dla nas wydarzeniu wzięli udział także honorowi goście: wiceminister Sportu i Kultury Anna Krupka, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik, senator Krzysztof Słoń, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Artur Maciąg, dziekan Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa, Nauk Medycznych im. prof. E.Lipińskiego dr Łukasz Boratyński, prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak. z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Arkadiusz Ślipikowski. Z okazji inauguracji roku akademickiego , złożyli słuchaczom ŚUTW życzenia ciekawych zajęć , realizowania zamierzeń, na które wcześniej nie mieli czasu i zachęcali do aktywności społecznej i ruchowej.

Oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego 2022/2023 dokonał prorektor PŚ prof. Artur Maciąg. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił jak ważne są kontakty międzyludzkie, dbałość o rozwój osobisty oraz nadążanie za rozwojem technologicznym świata.

Wykład inauguracyjny pt.”Główny Urząd Miar – pewność miar” wygłosił pro. Jacek Semaniak.
Wspomniał, że nasze miasto zawsze wykazywało dbałość o miary. Międzynarodowe Biuro Miar w podparyskim Sèvres szczyci się słynnym wzorcem metra. W Kielcach znajdziemy zaś wzorce miar starsze od tych ze zbiorów francuskiej instytucji. Wyryto je na XVIII-wiecznej marmurowej tablicy, umieszczonej na ścianie bazyliki katedralnej. Iinformacje wyryte na tablicy, a szczególnie wzorce miar umożliwiały rozliczanie transakcji zawieranych na pobliskim rynku.
Z dużym zaciekawieniem słuchaliśmy jak na świecie następowoło porządkowanie systemu miar, który w każdym regione był inny. Początek porządkowania tego systemu przypada na rok 1790, gdy we Francji wprowdzono pierwsze wzorce miar. Np.1m to była jedna dzisięciomilionowa część odległośći od bieguna północnego do równika. Tak powstał fizyczny wzorzec platynoirydowy.
Okazuje się, że metrologia cały czs przechodzi przemiany. Dziś “metr” zależy od długości światła laseru helowo – neonowego. Inne jednostki różnych miar (czas, częstotliwość itd) obecnie odnoszone są do poziomu wnętrza atomu.
Dowiedzieliśmy się także jak funkcjonuje w Polsce Główny Urząd Miar, jak ważny dla całej gospodarki krajowej jest budowany w naszym mieście Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar.

“Miary na równi z alfabetem
są podstawą każdej kultury”

Zdzisław Erazm Rauszer

Zakończenie uroczystości uświetnił nam występ, bardzo przez nas (i nie tylko) lubianej grupu wokalnej
“Tu i Teraz” naszego UTW. Piosenki z okresu 20 lecia międzywojennego min. “Tango Milonga”, “Oczy czarne”, “Przy kominku” pozwoliły nam się miło zrelaksować .

Kielce dn. 12.10.22.
Jadwiga Dula

Czytaj także na stronie Urzędu Marszałkowskiego. https://www.swietokrzyskie.pro/inauguracje-roku-uniwersytetow-trzeciego-wieku/

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski, Mira Banaś, Jadwiga Dula