UTW regionu świętokrzyskiego – rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023

W Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 19 września 22r odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytetów Trzeciego Wieku naszego regionu, których łącznie jest 19.
Uroczystość zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach, a gospodarzami spotkania byli marszałek Andrzej Bętkowski i Renata Janik wicemarszałek woj.świętkrzyskiego.


Seniorzy z całego regionu, reprezentujący swoje UTW , organizacje samorządowe i pozarządowe, wspierające osoby 60+, wypełnili „po brzegi” widownię filharmonii.
Ciepłe słowa do uczestników spotkania skierowali gospodarze , minister Anna Krupka oraz Jacek Semaniak – Prezes Agencji Miar, którzy dokonali także uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego.

Krótką informację w jaki sposób Zarząd Województwa wspiera seniorów przekazała nam pani Renata Janik, a o środkach finansowych z Uni Europejskiej dla naszego regionu, interesująco mówiła Katarzyna Kubicka, dyr. Departamentu Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych.
Bardzo ciekawy wykład inauguracyjny, pt. „Rola edukacji w wieku senioralnym” wygłosiła dr hab. Agata Chabior, prof. UJKw Kielcach

To historyczny moment dla UTW woj. świętokrzyskiego, gdyż po raz pierwszy tak duża uroczystość miała miejsce w Kielcach. Miejmy nadzieję, że ta dobra praktyka będzie kontynuowana w latach następnych.
Była okazja do spotkań i wymiany informacji pomiędzy uczelniami.

Całość spotkania uświetnił zespół czterech tenorów z Lwowa. W różnych językach zaśpiewali znane piosenki z musicali, arie operetkowe i doskonale zabawiali widownię zachęcając do wspólnej zabawy.

Kielce dn. 20.09.22.
Jadwiga Dula


Zobacz także artykuły i zdjęcia:
Radio Kielce
TVP3 Kielce tekst i krótki film
Echo Dnia

Zdjęcia J.Dula i ze strony ROPS Kielce