„Seniorze, bądź aktywny będziesz sprawniejszy”

O PROJEKCIE

Od 15 marca do 31 grudnia 2021 r. Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach realizuje zadanie publiczne pt. „Seniorze, bądź aktywny będziesz sprawniejszy”, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”.

Celem głównym zadania jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez ich aktywne uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych, wyjeździe sportowo-rekreacyjnym, a także poprzez uczestnictwo w wykładzie promującym zdrowy styl życia.

Projekt zakłada złagodzenie znaczącego problemu społecznego jakim jest brak aktywności fizycznej seniorów, co prowadzi do pogorszenia się ich sprawności ruchowej i umysłowej oraz stanu zdrowia.

Wykonanie zadania obejmuje następujący obszar działań:

  • organizację zajęć gimnastyki usprawniającej,
  • organizację zajęć Yogi,
  • organizację wycieczek pieszych po regionie świętokrzyskim,
  • organizację zajęć Nordic – Walking w plenerze,
  • organizację zajęć sekcji brydża,
  • organizację jednodniowego wyjazdu sportowo-rekreacyjnego,
  • organizację wykładu promującego zdrowy styl życia

Projekt na rzecz Świętokrzyskiego UTW opracowały: Teresa Gremba i Ewa Rudawska.