Potrzeby i zdrowie seniorów podczas pandemii Covid-19 – raport

Przekazujemy najnowszy Raport Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, z którym od wielu lat współpracuje Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW,  na temat potrzeb i zdrowia seniorów podczas pandemii Covid-19.
Raport przygotowany we współpracy z koordynatorami programu społecznego „Adamed dla Seniora” pokazuje znaczne pogorszenie samopoczucia i kondycji zdrowotnej osób starszych z powodu pandemii.

W badaniach brali udział  m.in. słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, co zostało uwidocznione w tym Raporcie.
Warto  zauważyć, że wśród instytucji kierujących działania do seniorów, ankietowani  największym zaufaniem darzą Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz lokalne organizacje senioralne/kluby seniora. 
Wskazują je jako pewne źródło informacji.

OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

  1. Informacja prasowa Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

2. Informacje o badaniu „Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”