2 PALL w Kielcach – Danuta Żbikowska

                     „….Na leśnym Stadionie pobudka trwa,/ choć nie ma już koszar, lecz słychać śpiew,/ Wciąż trąbka wojskowa sygnały gra,/ wtóruje im poszum stuletnich drzew……..” (M.W.Judycki)

         Medal 100-lecia nr 63 dla Danuty Żbikowskiej

  W dniu 12 czerwca 2019r odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach. Podczas oficjalnych uroczystości nasza Koleżanka Danusia Żbikowska została uhonorowana Medalem 100-lecia  Niepodległości nr 63 (na 100 wybitych), który otrzymała z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

To Ona w 2009r wraz z grupą przyjaciół założyła Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 2 PALL.
To dzięki swej ciężkiej pracy, dużemu zaangażowaniu wydobyła z niepamięci Kieleckich Artylerzystów, stacjonujących na ul. Wrzosowej i na Stadionie Leśnym, którzy mieli duży wpływ na życie Kielc. Bohatersko walczyli w 1939r., duża ilość żołnierzy została zabita w Katyniu.

Z inicjatywy Danusi  powstał pomnik  artylerzystów i posadzono dęby pamięci pomordowanych. Każdego roku 12 czerwca (Święto Pułkowe) odbywają się  na Stadionie uroczystości z udziałem władz państwowych, samorządowych, wojskowych i policji. Rozlega się salwa honorowa i Apel Pamięci oraz uroczyste składanie wieńców. W tych uroczystościach czynny udział bierze młodzież szkolna ze szkoły podstawowej nr 8, z klas wojskowych szkół średnich i z różnych kół zainteresowania, deklamując wiersze patriotyczne, śpiewając pieśni patriotyczne i piosenki wojskowe. Pod szkołą nr 8 przy ul. Wrzosowej w przeddzień odbywa się również składanie wieńców, zapalenie zniczy i część artystyczna.
W tych uroczystościach czynny udział biorą dzieci i młodzież, bo Danuta często odwiedza szkoły.
Na lekcjach historii uczy ich patriotyzmu, angażuje ich do tych występów i opowiada o wojnie 1939r.

Danusia Żbikowska za swą działalność, zaangażowanie w przywrócenie pamięci bohaterskich żołnierzy mi.in. artylerzystów 2 PALL  jest doceniona i odznaczana, m.in. : medal „przyjaciel szkoły nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach”, Nagroda miasta Kielce (2015r), Świadek Pamięci (2016r) tytuł nadany przez IPN i obecny Medal 100-lecia Niepodległości.

Serdecznie gratulujemy Danusiu, jesteśmy dumni, że jesteś jedną z nas i życzymy Ci wiele zdrowia, abyś dalej swym zaangażowaniem przyciągała innych do podobnych akcji i zachowań.

Bogda Matachowska
Kielce dn.21.06.2019

Od redakcji:
W czasie uroczystości także druga nasza koleżanka Bogda Matachowska została uhonorowana dyplomem z podziękowaniem za pomoc i wsparcie w wydobywaniu z niepamięci kieleckich artylerzystów.

Zdjęcia grupowe:
FB strona Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *