Ogłoszenie Zarząu ŚUTW

POSZUKIWANA, POSZUKIWANY
           do przejęcia obowiązków Z-cy Prezesa ŚUTW

W związku z rezygnacją z zajmowanego przez trzynaście lat stanowiska  w Zarządzie ŚUTW,
proszę o zgłaszanie się kandydatów na moje miejsce. 
                        Jest to praca społeczna polegająca na przygotowywaniu programów działalności                  uniwersytetu na dany rok akademicki. 
                                W nagrodę co roku gwarantowany jest bezpłatny wyjazd na wczasy.                                   
Jestem zdecydowana pomóc w opracowaniu programu działania ŚUTW                                 
na rok akademicki 2023/2024 oraz przekazać kontakty z wykładowcami.


Bliższych informacji w Biurze ŚUTW do końca roku akademickiego udzielają:
– Prezes ŚUTW Elżbieta Iwan – poniedziałki, godz. 11:00 – 12:00
– Z-ca Prezesa Anna Biskup – wtorki, godz. 10:00 – 11:30
                                             – Anna Biskup