Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Klubie N/Silnicą

W sobotę 04 03 2023 r na  spotkaniu  w „Klubie nad Silnicą”  gościliśmy grupę Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie główną rolę pełniła pani Wanda Kośmider-Chatys,która promowała swój tomik wierszy „Tak dobrze miłością żyć”                                                           

Pani Kośmider-Chatys  mieszka w Skroniowie k/Jędrzejowa . Ma troje dzieci ,dwóch synów i córkę a także już pięcioro wnuków. Przez wiele lat pracowała w handlu ,a będąc już na emeryturze ukończyła Wyższą Szkołę Umiejętności ,zdobyła kwalifikacje kuratora sądowego i menadżera kultury. Członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  a także  innych stowarzyszeń i związków.

Pani Wanda Chatys pisze wiersze o tematyce społecznej ,ekologicznej i sakralnej. Jest też współautorką ok. 30 almanachów i antologii m.innymi „Kielce w słowie i obrazie”, ”Ludzkie i boskie”, „Nasza niepodległa”, „Nie ma nic piękniejszego niż miłość”  i inne . Jest też laureatką wielu konkursów literackich. Jej mottem życiowym jest „Powiedz mi, co robisz dla bliźnich a powiem ci, kim jesteś”.  Na naszym spotkaniu pani Wanda prezentowała swoje wiersze zebrane w ostatnim tomiku. Wiersze bardzo ładne , chwytające za serce o różnej tematyce ale jak mówi tytuł tomiku związane z miłością w bardzo szerokim tego pojęciu. Wiersze recytowały panie z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w czym celowała pani Elżbieta Janota.

Pani Anna Lachnik przeczytała list pochwalny  o pani Wandzie, były też pytania do poetki do poetki zwłaszcza o wenę twórczą – kiedy się ją czuje. Zabrała również głos pani Elżbieta Gacek mówiła o pracy i działalności pani Chatys w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych o jej dużym zaangażowaniu co spuentowała wersem „ drogiej Wandzie za ogrom mądrej pracy i świetne rezultaty ”

  Wystąpił też pan Bogusław Wrotkiewicz ze swoim wierszem z tomiku „Powrót do Ukrainy” a także pokazał kilka swoich rysunków .  Recytacja wierszy była urozmaicona występami muzycznymi. Pani Monika Kozak –Wojciechowska wraz z młodym człowiekiem Oliwierem, uczniem szkoły muzycznej, bardzo obiecującym skrzypkiem wykonali kilka utworów. Na koniec pani Monika Kozak zagrała i zaśpiewała „Barkę” . Zaśpiewaliśmy ją wszyscy. 

Na zakończenie spotkania pani Wanda Chatys otrzymała kwiaty a w rewanżu poczęstowała nas własnoręcznie upieczonymi ciastami za co bardzo dziękujemy. 

Cieszymy się, że poznaliśmy poezję pisaną przez naszą koleżankę i mam nadzieję, że będziemy promować wśród naszych znajomych naprawdę piękne i mądre wiersz pani Wandy Chatys                                                                                                               

                                                                                                        Ewa Rudawska

Zdjęcia: Weronika Czerw i Anna Lachnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *