Emeryci zagrożeni ubóstwem

Emeryci stanowią coraz większą grupę wśród osób zagrożonych ubóstwem w Polsce

“…Ludzie starsi nie nadążają dochodami za społeczeństwem. To mogło przesądzić o determinacji rządu przy wprowadzeniu trzynastki i czternastki oraz minimalnej waloryzacji 50 zł mimo pandemicznych kłopotów finansów państwa….”

Interesujący artykuł pt “Rośnie armia biednych emerytów”
przeczytasz na portalu Business Insider.