Busko i Solec – uzdrowiska świętokrzyskie

Historyk pan Dariusz Kalina w dniu 5 października 2019r. opowiedział nam o słynnych uzdrowiskach świętokrzyskich, tj. o Busku- Zdroju i Solcu- Zdroju.

Dzieje Buska są owiane legendą. Nazwa Busko pochodzi od słów bug, buga oznaczające rozlewiska i wylewiska spod ziemi źródeł siarczano-słonych.

Korzenie Buska sięgają XII w (1166r). Miasto było osadą pasterską (hodowla koni dla drużyn książęcych). Pieczę nad osadą miał rycerz Dzierzko (obok pensjonatu „Zamek Dersława” jest jego pomnik). W XIII w odkryto pokaźne źródła solanek i zaczęto je eksploatować – warzyć sól (1252r), osada się rozwijała  i w 1287r uzyskała prawa miejskie. W grudniu 1393r. Władysław Jagiełło z małżonką Jadwigą zażywał kąpieli w wodzie z miejscowego źródła u sióstr Norbertanek.

Nastąpił intensywny rozwój miasta ze względu  na wykorzystywanie źródeł do leczenia i warzenie soli – a jest to drogocenny surowiec w średniowieczu.

Po I rozbiorze Polski przebadano własności wód a w 1824r. gdy gen. Feliks Rzewuski dzierżawił Busko i rozpoczął leczenie wodami mineralnymi, głównie dolegliwości reumatycznych, powstają pensjonaty, rozwija się infrastruktura. Busko zasłynęło w Europie jako „dobre” uzdrowisko.

W czerwcu 1836r otwarto Łazienki  zaprojektowane przez słynnego architekta Marconiego, założono piękny park uzdrowiskowy wg projektu Ignacego Hanusza. Jest dalszy rozwój miasta, budownictwa komunalnego, zdrowotnego i tp., ale był też pożar, walki powstańcze i inne wydarzenia w XIX wieku, które negatywnie wpłynęły na miasto. Ważną rolę w tym okresie odegrał dr Szymon Starkiewicz, dzięki któremu wybudowano „szpitalik” dla dzieci „na górce”, gdzie leczono dzieci i nauczano.

 XX wiek to różne losy miasta – wojny, okupacja- ale po 1945r. zaczęły powstawać nowe obiekty lecznicze, pensjonaty, różne budowle służące ludności miasta i licznej rzeszy kuracjuszy.

Busko posiada szeroki wachlarz leczenia, głównie choroby reumatyczne, choroby układu nerwowego, krążenia, choroby skóry i inne. Uzdrowisko Busko wodę pozyskuje w systemie eksploatacji otworowej. Obecnie Busko ma dobrą renomę w całej Europie, ze względu na efekty leczenia.

Inne słynne uzdrowisko na Ziemi Świętokrzyskiej to Solec-Zdrój, gdzie również występują  silne źródła wód siarczkowych , w 1837r. inż. Becker rozpoczął leczenie wodami jako kąpiel w wannach drewnianych.

Jest tu piękny park uzdrowiskowy z  alejami lip, platanów, magnolii i Solec charakteryzuje się dobrym  mikroklimatem.  W Solcu panuje cisza, która pozytywnie działa na proces leczenia, obecnie uzdrowisko intensywnie się rozwija, powstają nowoczesne obiekty uzdrowiskowe, SPA,  ciągle przyjeżdżają liczni kuracjusze. Profil leczenia podobny jak w Busku.

Pan Kalina opowiedział liczne legendy związane z omawianymi miejscowościami (np obraz w Wiślicy), o ujemnym wpływie na żywe organizmy braku soli i przeciwnie – o korzystnym  wpływie  używania soli na rozwój ludzi, zwierząt, roślin i innych – dlatego do dziś sól (kilkanaście gatunków) ma duże znaczenie.

Prelekcja p. Dariusza jak zwykle bardzo barwna, pełna przypowieści, ciekawostek – bardzo dziękujemy.

Zdjęcia: Ryszard Misiorek- dziękuję.    Opisała Bogda Matachowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *