Podziękowania – kabaret “Trzeci Bieg”

Kabaret „TRZECI BIEG”

serdecznie dziękuje swym sympatykom

za udział w spektaklu pt. „Bajki dla realistów”,

życzliwy odbiór, wyrazy uznania

i motywowanie do dalszej pracy!

Dla takich odbiorców warto się starać,

więc do zobaczenia przy następnej okazji!