Lepiej zapobiegać niż leczyć

Darmowe badania profilaktycznych dla serniorówod 60. roku życia prowadzonych na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (wejście od ulicy IX wieków Kielc/ tak jak było kiedyś wejście do starej szkoły pielęgniarskiej na przeciwko kościoła świętego Wojciecha, sala C 0.26).   

Urządzenia diagnostyczne wykorzystywane do prowadzenia badań:

  • Podoscan 2D FootCAD,
  • Platforma baropodometryczna FreeMed,
  • DIERS formetryczny 4d,
  • Stadiometr SECA 213,
  • Analizator składu ciała TANITA BC-418MA.

Kryteria kwalifikujące do badań:

  • przedział wiekowy 60-90 lat,
  • umiejętność samodzielnego utrzymania pozycji wyprostnej (czyli umiejętność stania obunóż bez asekuracji)

Prosimy, aby deklaracja uczestnictwa w badaniu była zobowiązująca do przybycia na miejsce.

Bezpośredniu po wykonaniu badań osoby dostaną wydruk wyników. 

Badanie jednej osoby trwa 20 minut. Dostępne terminy na dzień dzisiejszy to: 

12 listopad od godziny 13.00 do godziny 18.00
18 listopad od godziny 11,00 do godziny 18.00
23 listopad od godziny 13.00 do godziny 18.00
25 listopad od godziny 11.00 do godziny 18.00

Pragniemy, aby jak największa ilość seniorów miała możliwość odbycia badań profilaktycznych, ponieważ “Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Zatem słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zapraszać swoich kolegów/koleżanki/sąsiadów/sąsiadki, które z Uniwersytetem Trzeciego Wieku nie są związane, a mają chęć odbycia darmowych badań profilaktycznych.  

Zgłoszenia osób chętnych na badania będą zbierane na najbliższym wykładzie plenarnym
czyli w dn. 8.11.2021r