Demencja – projekt HOMESIDE

Starzenie się społeczeństw jest faktem. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko doświadczania problemów zdrowotnych oraz niepełnosprawności. Choroba i niepełnosprawność dotyka nie tylko jednostki, których jest udziałem, lecz także ich bliskich i opiekunów. Jedną z chorób wieku podeszłego jest demencja. Zarówno wyzwaniem, jak i zadaniem dla naszego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego jest wypracowanie modelu wsparcia chorych oraz opiekujących się nimi bliskich. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się informacjami dotyczącymi projektu HOMESIDE – interwencja muzyczna i czytelnicza stosowana przez opiekunów domowych dla osób z demencją: badanie losowe kontrolowane. Projekt ten prowadzony jest w pięciu krajach świata, w tym w Polsce. Za jego realizację odpowiedzialny jest zespół z Zakładu Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

W projekcie badawczym mogą wziąć udział osoby ze zdiagnozowaną demencją (lub z objawami demencji, z zaburzeniami poznawczymi) i opiekujący się nimi bliscy (opiekunowie domowi – współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo, przyjaciele), mieszkający w jednym gospodarstwie domowym lub spędzający wspólnie kilka godzin dziennie. 

Projekt w całości realizowany jest zdalnie (online). 

Udział w nim mogą wziąć osoby z dowolnego miejsca w Polsce. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce. 

Jeśli znacie Państwo osoby, które mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o przekazanie naszego zaproszenia.

Kontakt: 

dr Aleksandra Kulis

tel: +48 514 546 280 

e-mail: homesidepolska@gmail.com


Zapraszamy również do odwiedzania stron internetowych: 

http://www.awf.krakow.pl/homeside oraz www.homesidestudy.eu

Z wyrazami szacunku, 

dr Anna Bukowska 

kierownik projektu Homeside

Zakład Terapii Zajęciowej AWF Kraków