“Seniorze poszerz swoją wiedzę”

Od 1 marca do 15 grudnia 2022 r. Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach realizuje zadanie publiczne pt. „Seniorze, poszerz swoją wiedzę”, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
Celem głównym zadania jest rozwój, upowszechnienie i promocja edukacji wśród seniorów, co zmobilizuje ich do szerszego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez czynny udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez ŚUTW. 

Z naszego doświadczenia i obserwacji seniorów po dwuletnim okresie trwania pandemii w kraju, często wyizolowanych,  zaniepokojonych sytuacją, bez okazywania chęci do osobistego rozwoju,  wynika fakt, że jedną
z przyczyn tego zjawiska jest niskie zaangażowanie się seniorów w edukację, co powoduje osłabienie sprawności intelektualnej tych osób, wpływającej na ograniczenie kontaktów międzyludzkich, trudności w radzeniu sobie w codziennych obowiązkach oraz izolowanie się w społeczeństwie. 
Wykonanie zadania  obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie następujących działań  w formie zajęć edukacyjnych: – ogólnodostępnych wykładów plenarnych  poszerzające wiedzę z różnych dziedzin nauki , 
– seminariów z zakresu filozofii, historii, literatury, historii sztuki wzmacniających sprawność intelektualną, 
– sekcji  fotograficznej, geologicznej  i wokalnej rozwijających zainteresowania, 
– spotkań dyskusyjnych dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych oraz zaprezentowanych prelekcji
i odczytów w klubie.