Czwarta edycja projektu „Pokolenia”

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję projektu „Pokolenia”. Tym razem trzy grupy wiekowe podjęły temat pod tytułem „<1/60s<“, czyli jednej sześćdziesiątej sekundy. To termin w fotografii, który wskazuje na czas otwarcia migawki, dzięki której można eksperymentować z różnymi efektami i tworzyć różnorodne obrazy, od ostro naświetlonych portretów po malownicze fotografie na długim czasie lub wielokrotnej ekspozycji. Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów fotograficznych możemy zaobserwować w pracach Studentów Uniwersytetu Dziecięcego oraz Studenckiego Koła Naukowego „210Studio”. Zaprezentowane studium portretu zostało wykonane ponad stuletnią średnioformatową kamerą na tradycyjnych materiałach fotograficznych. Na fotografiach Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku widzimy indywidualne i twórcze wykorzystanie uniwersalności czasu 1/60 sekundy.

Wystawę fotograficzną będzie można zobaczyć w Galerii Uniwersyteckiej Biblioteki UJK podczas otwarcia w dniu 17 kwietnia (środa) o godz. 17.00.

            Wernisaż uświetni występ artystyczny z udziałem Studentów Instytutu Muzyki UJK (Wydział Sztuki UJK w Kielcach) w składzie:

            Igor Drozd – śpiew

            Mikołaj Kowalski – fortepian

            Aleksandra Król – śpiew/gitara

            Martyna Ruchel – śpiew/gitara

            Opieka artystyczna – dr Katarzyna Lisowska; wokalistka, pianistka, kompozytorka, doktor sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyka, wykładowca i wicedyrektor ds. kształcenia w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki UJK w Kielcach.

            Organizacja – dr hab. Ewa Robak, prof. UJK; specjalizuje się w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, pracuje w Katedrze Muzyki (Wydział Sztuki UJK w Kielcach) na stanowisku profesora i wicedyrektora ds. artystycznych i studenckich.                 Prowadzi m. in. zajęcia z takich przedmiotów jak dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów, warsztaty dyrygenckie, chór.

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Kuratorzy wystawy: dr Arkadiusz Sędek, Antoni Myśliwiec, Aneta Tkacz

Opiekun Koła SKN Fotografii 210 Studio: dr Arkadiusz Sędek

Opieka merytoryczna sekcji fotograficznej przy ŚUTW w Kielcach: Antoni Myśliwiec

            Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 26 maja (w godzinach pracy Biblioteki).

            Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Aneta Tkacz
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul.Uniwersytecka 19