Wszystkich Świętych 2023

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt.
W tym czasie odwiedzamy cmentarze, na których są pochowani nasi krewni i przyjaciele. Zapalone znicze symbolizują pamięć o osobach, które odeszły.
To czas refleksji nad przemijającym czasem i śmiercią oraz powrotu myślami do wszystkich, którzy odeszli.

Słuchacze Świętokrzyskiego UTW pamiętają o swoich nauczycielach, koleżankach i kolegach, którzy wyróżniali się dużym nakładem pracy społecznej na rzecz naszego stowarzyszenia.
Corocznie na ich grobach w Święto Zmarłych zapalamy znicze ” PAMIĘTANIA ” 

Zakupione znicze, za dobrowolne datki słuchaczy ŚUTW, na Święto Zmarłych 2023r zapaliły słuchaczki  naszego uniwersytetu .  Wolontariuszkami były: Ewa Rudawska , Grażyna Michalowska, Zofia Chalat, Jadwiga Dula.
                        
  NASI NAUCZYCIELE:
—BOGUMILA  MATACHOWSKA , BARBARA JUCHNOWSKA , ANNA TRYBUS ,JOANNA WROŃSKA, Andrzej Kozieja, STANISŁAW MARCIN KLAMKA , MARIAN STEFAŃSKI , JERZY KAPUŚCIŃSKI.

Kielce dn. 2.11.2023
/jd/