Biuletyn Federacji UTW

Ukazał się najnowszy Biuletyn Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Temat przewodni numeru to Turystyka Senioralna.

W tym numerze znajdziecie także Państwo artykuły takie jak:
– Jubileusz 25-lecia UTW w Lesznie,
– Jubileusz 20-lecia UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim,
– I Kongres Gerontologów Społecznych w Ustroniu,
– VII Kongres Gospodarski Senioralnej w Warszawie,
– Olimpiada UTW i Organizacji Pozarządowych w Łazach
oraz wiele innych.

Biuletyn UTW 38/23

Od Redakcji:
Polecamy artykuł : “Aktywność fizyczna w przyjemnej odsłonie”
Rozmowa z prof. Ewą Kozdroń – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego
J. Piłsudskiego w Warszawie