PLANOWANE ZAJĘCIA w ROKU AKADEMICKIM 2023/24

Zaplanowano następujące zajęcia:

wykłady plenarneseminaria: historia, filozofia, literatura, historia sztuki, Akademia Promocji Zdrowia, prawo; sekcje: fotografia, geologia, ogrodnictwo, gimnastyka, basen, brydż, spacery NW; lektorat j. ang.; wyjścia: teatr, kino, muzeum, imprezy kulturalne; ogniska integracyjne; spotkania w Klubie „Nad Silnicą”; spotkania okolicznościowe;  wyjazdy: wycieczki, wczasy.

UWAGA!

W ramach złożonego PROJEKTU planowane są dodatkowe bezpłatne zajęcia 
dla słuchaczy ŚUTW, z zakresu:

– obsługa komputera i e-usługi,

– korzystanie ze smartfonów oraz innych urządzeń cyfrowych,

– profilaktyka zdrowia,

– wyjazd medical spa,

– warsztaty zdrowego żywienia,

– ziołolecznictwo,

– zajęcia ruchowe,

– wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze,

– wyjścia do kina, muzeum i wyjazdy do teatru,

– warsztaty prawnicze.

Przeprowadzenie tych zajęć będzie uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
Planowany termin realizacji projektu
od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r.

Zarząd ŚUTW

ZAPISY na nowy rok akademicki 2023/2024

Zapisu do ŚUTW na kolejny rok akademicki można dokonać w następujących terminach;

Od 5.09 do 12.10
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10.00 – 13.00,
w sekretariacie, ul Seminaryjska 28a.