Jan Kochanowski-prelekcja Mieczysławy Piętek

W sobotę 21 05 2022 w „Klubie nad Silnicą” pani Mieczysława Piętek opowiedziała nam o Janie Kochanowskim  wielkim polskim poecie okresu renesansu.                                               

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie k/ Radomia w 1530 roku a w życiu dojrzałym jego własnością i siedzibą stał się Czarnolas  które to miejsce pozostaje w świadomości Polaków jako mocno związane z poetą .    

Prelekcja była bardzo interesująca, tematem swym obejmowała całe życie Kochanowskiego od korzeni poprzez młodość ,naukę, kontakty z dworem królewskim, małżeństwo, ojcostwo a w tym przede wszystkim twórczość literacką. Prelegentka podała wiele szczegółów z życia poety kładąc nacisk na ważniejsze aspekty jego życia takie jak np. nauka na uniwersytecie w Padwie który to  uniwersytet był  wówczas wiodącym w Europie ,czy  też kontakty z dworem królewskim/był nadwornym poetą Stefana Batorego i także sekretarzem królewskim Zygmunta Augusta.                                                                                                                   

Pokazane zostało życie rodzinne Kochanowskiego począwszy od jego rodowodu poprzez młodość, wiek dojrzały, małżeństwo a na koniec losy jego potomstwa co jak wiemy znalazło odbicie w literaturze polskiej. Treny po śmierci córeczki Urszulki. Nasza prelegentka podkreśliła także wybitną rolę poety w literaturze  polskiej i europejskiej. Jan Kochanowski pozostawił po sobie wiele dzieł literackich jak pieśni, wiersze, fraszki, epitafia, dramaty początkowo pisane w j. łacińskim  a następnie po polsku . Podane zostało również szereg szczegółów z życia prywatnego Kochanowskiego jego walkę o ojcowiznę, układy z liczną rodziną czy też udział w ówczesnym życiu społecznym. Był posłem, członkiem sejmików królewskich, pełnił też wiele innych funkcji publicznych.                                              

Jan Kochanowski to pełnokrwista postać o bardzo bogatym życiorysie zarówno ze strony osobistej jak i publicznej a także to nasz największy poeta epoki renesansu, który zostawił po sobie tak bliską nam spuściznę literacką że mimo upływu prawie pięciu wieków ciągle się nią zachwycamy i z niej korzystamy.

Prelekcja pani Mieczysławy Piętek wywołała szeroki oddźwięk wśród słuchaczy wywiązała się dyskusja na temat Jana Kochanowskiego. Pani Genowefa Rak pięknie wyrecytowała wiersz „Na dom w Czarnolesie” a pan Czesław Piast dorzucił parę szczegółów o współczesnym sposobie upamiętnienia tak wielkiej postaci (pomnik w Czarnolesie)

Prelekcja była bardzo ciekawa i pouczająca. Dziękujemy pani Piętek za włożony duży trud dla tak ciekawego i szczegółowego przypomnienia nam wielkiego polskiego poety Jana Kochanowskiego.  

Opisała: Ewa Rudawska

Zdjęcia: Weronika Czerw

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *