Komunikat covidowy – ważne !

W związku z zaostrzeniem restrykcji dotyczących rozpstrzestrzeniania się wirusa Covid – 19 na wszystkie
zajęcia prowadzone przez Świętokrzyski UTW , w pierwszej kolejności będą wpuszczane osoby
z paszportem covidowym.
Na zajęcia ( wykłady, seminaria, lektoraty, warsztay i inne) prosimy o przynoszenie certyfkatów covidowych.

Powyższa zasada będzie obowiązywać do czasu cofnięcia obostrzeń.

Zarząd ŚUTW

Kielce dn. 1.12..21.