DOBRY CZAS NA NORDIC WALKING

Nordic Walking – zajęcia ogólnodostępne w ramach zadania ” Seniorze, bądź aktywny będziesz sprawniejszy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2021 r.

Trzeba nam dużo ruchu, świeżego powietrza
i miłego towarzystwa!
Wróćmy do naszych marszów z kijami!

Spotykamy się jak zwykle w czwartki na Stadionie
koło wejścia do Parku Linowego.
Zaczynamy o godz. 10:15.
Powinniśmy nadrobić stracony czas, więc będziemy ćwiczyć bez przerwy wakacyjnej!

Zapraszamy WSZYSTKICH chętnych bez wyjątku!

Instruktor Anna Krzyczkowska 606 264 431