„Pamiętnik” ks. Teodora Czerwińskiego.

Ksiądz Teodor Czerwiński ( 1841 – 1932)

Postać księdza Teodora Czerwińskiego, katechety kieleckiego, była tematem opowieści ks. dra Andrzeja Kwaśniewskiego na spotkaniu w dniu 15 lutego 2020r.

Ksiądz Czerwiński, jak pokazują zachowane fotografie, był wysokim mężczyzną, barczystym , silnym, apodyktycznym. Urodził się w 1841r w Ćmielowie w rodzinie robotnika w Fabryce Fajansów, średnią szkołę  ukończył  w Sandomierzu, krótki okres czasu  przebywał w Zgromadzeniu Filipinów, w 1860r. został absolwentem Seminarium Duchownego w Kielcach, później Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1867r otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę jako katecheta w Rządowym Męskim Gimnazjum w Kielcach (obecnie Liceum im, Stefana Żeromskiego). W 1889r. po zwolnieniu ze szkoły został proboszczem w Skalbmierzu i w Chęcinach (1910 – 1930), przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach, po śmierci w 1932r pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach..

Podczas swej pracy w szkole spotkał się z uczniem Stefanem Żeromskim, który go opisał w „Syzyfowych pracach” jako ks. Wargulskiego. W gimnazjum obowiązywał język rosyjski, ale ks. Czerwiński wykładał po polsku i podczas licznych „galówek” poświęconych carowi i jego rodzinie również kazał uczniom modlić się po polsku, co spotkało się z szykanami ze strony Rosjan.

Z Żeromskim ksiądz Czerwiński utrzymywał sporadyczne kontakty, ale wychowawca nie mógł mu wybaczyć przejścia na kalwinizm. W 1926r. popełnił broszurę „Dookoła sprawy Stefana Żeromskiego”. Rozpamiętywał tu ewentualny swój wpływ na zachowanie Żeromskiego, jego religijność. Bardzo nad tym faktem ubolewał.

Innym dziełem Czerwińskiego były „Pamiętniki” wydane w 1931r. w Kielcach w 2-ch tomach. Pierwsza część opisywała życie autora w domu rodzinnym, który ten okres wywarł duży wpływ na dalsze jego życie. Były to takie wydarzenia jak śmierć siostry, przemarsz wojsk rosyjskich na Węgry podczas Wiosny Ludów, pobyt w Seminarium Duchownym. Tu spotkał się ze studentami, którzy później odegrali duże znaczenie w życiu religijnym Polski i w zachowaniu polskości. Druga część pamiętnika to rozważania na temat wychowania młodzieży. Pamiętniki są zachowane i pokazują ówczesne wychowywanie młodzieży.

Prelekcja była ciekawa, później rozwinęła się dyskusja dotycząca tego zagadnienia.

Serdecznie dziękujemy księdzu Andrzejowi jak również Ani Lachnik za interesujące zdjęcia.

W skrócie opisała Bogda Matachowska

2 thoughts on “„Pamiętnik” ks. Teodora Czerwińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *