Początki Kielc. Kościół św. Wojciecha

Dzień 23 listopada 2019r. W Sali MHK zebrała się duża ilość osób, aby w ramach Klubu „Nad Silnicą” wysłuchać prelekcji Krzysztofa Myślińskiego o najstarszym kościele w Kielcach i równocześnie jednym z najstarszych zabytków miasta.

Obecnie Kielce  znajdują się w 9,5 wieku  od początku stałego osadnictwa. Początkowo była to mała osada handlowa, targowisko wymiany produktów leśnych z otaczającej puszczy na ziemiopłody znad Nidy. W 1000r. osada liczyła 166 mieszkańców, w 1100r. – 200 osób a w 1200 – 250 osób.

W związku z rozwojem osady, na skraju puszczy nad rzeką Silnicą wybudowano w XIII w. maleńki drewniany kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, był on kościołem misyjnym. Drewniany kościół służył mieszkańcom do połowy XVIII w., później na tym miejscu wybudowano drugi kościół, a w XIX w. trzeci – obecny, jest on kościołem „odwróconym”, tzn. usytuowanym wschód – zachód. W 1884r. kościół jest już  kościołem parafialnym dla wschodnio-północnej dzielnicy Kielc. Później dobudowywano na zewnątrz kapliczki, które współgrają z bryłą kościoła. Ksiądz J. Rogalli kierował w 19w. pracami wewnątrz i zewnątrz kościoła.  Świątynia jest wysoka i wąska.

W kościele jest dużo obrazów, np. „Zaśnięcie Matki Bożej” z 1820r. malowany na deskach, w głównym ołtarzu jest obraz „Rozmnożenie chleba”, obrazy Jana Styki z 1889r., Gołębiowskiego i inne. Część obrazów znajduje się w zakrystii, część w Muzeum Diecezjalnym. Przy rozbudowie kościoła pracowali tacy architekci jak F. Kowalski  (uczeń Marconiego, główny architekt Kielc). Jedną z kaplic jest kaplica pogrzebowa, kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej wybudowana przez kolejarzy i inne grupy obywateli kieleckich. Są 2 organy, ambona rokokowa z 18 / 19 wieku, Droga Krzyżowa, i inne współczesne obrazy, posągi, jak również tabernakulum wykonane z kieleckich marmurów. Wewnątrz kościoła na ścianach znajdują liczne tablice – epitafia poświęcone ludziom zasłużonym dla parafii i miasta, np. księdzu Ćwiklińskiemu zasłużonemu administratorowi parafii. W 1889r następuje konsekracja kościoła i otrzymała relikwie św. Wojciecha.

Na dzwonnicy (bardzo zniszczone drewniane schody) są 2 dzwony : Wojciech-1500kg z 1890r. i Maria – 500 kg z 1950r. Wokół kościoła do 1817r. istniał  1-szy w Kielcach cmentarz grzebalny z 1762r.,  do dziś stoi figura Chrystusa Frasobliwego –tzw. „ latarnia umarłych”. Na placu znajduje się też rzeźba św. Wojciecha z 1997r. Do dzisiaj stoi  budynek wikariatu z tamtych czasów, dzwonnica, ogrodzenie placu z bramami.

Podczas prac archeologicznych w końcu XX wieku odkryto kamienne fundamenty szpitala dla ubogich, ponadto resztki 300-letnich grobów, ceramikę przed lokacyjnych i inne elementy. W jednym z naroży obudowy placu kościelnego jest specjalny punkt, stwierdzający, że tu istniało pierwsze osadnictwo i jest to najstarszy ślad Kielc.

Pan Krzysztof Myśliński pokazując nam liczne slajdy dot. omawianego tematu i szczegółowo omawiając dzieje kieleckiej świątyni pozostawił słuchaczy w zadumie o byłych latach, pięknie naszych zabytków i barwnej prelekcji, za co serdecznie dziękujemy.

(Spacer do kościoła odbędzie się terminie późniejszym po uzyskaniu zgody Władz Kościelnych.)

Próbowała streścić Bogda Matachowska a zdjęcia wykonał Ryszard Misiorek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *