Święta i obyczaje żydowskie


Spotkanie 9 marca zgromadziło liczną publiczność, ponieważ temat  ten budził i budzi  duże zainteresowanie. Pan Stefan Iwański jak zwykle bardzo ciekawie przybliżył nam temat.                        
Żydzi to jeden z narodów semickich mających wspólne pochodzenie etniczne, identyfikujących się kulturą i religią.

Żydzi mają wiele różnych świąt: 6 biblijnych nakazanych przez Boga (Paschy, Jom Kippur (pojednania), Trąbek, Roch Haszana, Sukkot) i inne jak Chanuka(Świateł) i Purim (Losów), oraz nowo wprowadzonych jak święto Holokaustu. Obecnie wg kalendarza księżycowego mamy  5779 rok, około 360 r przyjęto  rok 3761 pne. jako rok stworzenia świata. W tym roku (Rosz Haszama) Nowy Rok przypada 30.09 – 1.10, zwykle  jest w m-cu dojrzewania owoców. Obchodzony jest zwykle bardzo uroczyście, uroczyste stroje, modły a później w domu kolacja, pan domu zapala świece, składają sobie życzenia, jedzą gorący czulent (groch, fasola, soja, dyskutują i tak przyjemnie spędzają czas.
Pan Iwański opowiadał o innych świętach jak Święto Trąbek, Jam Kippur –sądny dzień – bezwzględny post za wyjątkiem dzieci i kobiet w ciąży ,tylko modlitwa, święto Szałasów (14.10 -20.10.2019) budowa szałasów podczas wędrówki Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, Swięto Chanuka – święto światła na pamiątkę oczyszczenia świątyni Jerozolimskiej z resztek posągów bogów greckich.
Pan Stefan opowiedział o innych świętach i obyczajach z nimi związanych. Jest  jednak jedna zasada, w szabat obowiązuje zakaz pracy.
 Jedno ze świąt jest bardzo oczekiwane przez dzieci a to święto Purim – 20,21.03.2019. Spożywa się dużo słodyczy, jest dużo zabawy i radości. W każde święta żydzi przepraszają się wzajemnie, składają sobie podziękowania, życzenia itd…

Prelekcja była urozmaicona zdjęciami przepięknych menor (świeczników), stołów udekorowanych na uroczyste posiłki a nawet obrazy Gierymskiego czy Gottlieba. Pan Stefan dostał podziękowanie od Zarządu SUTW za swą  wzorową współprac ę  z naszym Klubem.
Spotkanie zakończyło się licznymi brawami, ożywioną dyskusją i podziękowaniami..

Próbowała opisać Bogda Matachowska

zdjęcia: Ewa Rudawska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *