Dodane przez: Jadwiga Dula (2016-10-27)
Artykuł przeczytano: 1863 razy.
        Prezydium zarządu ŚUTW
Prezes:           Elżbieta Iwan         - 505 177 902
Z-ca prezesa: Anna Biskup          - 505 177 903 - sprawy programowe

Z-ca prezesa: Teresa Gremba     - 505 177 696  -sprawy lokalowe i komputerowe
Skarbnik:        Dorota Szczerba    - 505 177 676  - składki, wpłaty na wczasy
Skarbnik:        Zofia Chałat           - 536 334 353  - składki, sprawy wolontariatu

        
Samorząd słuchaczy na rok  akademicki 2016/2017
Koordynator:                        Teresa Gremba –  Z-ca Prezesa ŚUTW, kom. 505 177 696
Przewodniczący :                  Anna Święcka,
Z-ca Przewodniczącego  :   Teresa Janecka
Członek :                               Mieczysława Piętek
Członek :                               Anna Szczęsna

       Rada Programowa ŚUTW 
            rok akademicki 2017/2018

 1. prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak - przewodniczący

 2. dr hab. prof PŚ Artur Maciąg

 3. dr Zdobysław Kuleszyński

 4. prof.zw. dr hab. Marek Ruszkowski

 5.dr hab. prf UJK Małgorzata Krzysztofik

 6. dr hab. prof UJK Zbigniew Trzaskowski

 7. dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik

 8. dr Łukasz Boratynski

 9. dr Zdzislaw Piasta

10. dr Witold Sokała

11. mgr Anna Korycka

12. mgr Anna Biskup

13. inż. Elżbieta Iwan


Kontakt z nami, kliknij