Bogda Matachowska

05-11-2017r.

Konsekracja kościoła klasztornego  SS  Norbertanek w Imbramowicach w 1717r.

W dniu 4 listopada 2017r na spotkaniu Klubu „Nad Silnicą” zebrała się liczna grupa słuchaczy zainteresowanych tematem j.w. Zagadnienie to dokładnie omówił ksiądz dr Andrzej Kwaśniewski.

Imbramowice – wieś położona nad rzeką Dłubną (lewy dopływ Nidy) w powiecie Olkusz – diecezja kielecka.

 W I połowie XII wieku Imbram  Odrowąż  - wuj św. Iwona Odrowąża – założył klasztor żeński wg reguły św. Augustyna ( norbertanki). W lipcu 1710r w wielkim pożarze spłonęły zabudowania klasztorne i kościół. Kseni s. Zofia Grothówna wraz z pozostałymi siostrami postanowiły odbudować zabudowania. Temu zbożnemu celowi pomagała okoliczna ludność, właściciele ziemscy i inni jak np. komisarz klasztoru, proboszcz parafii Mariackiej w Krakowie ks. Dominik Lachman, który na ten cel przeznaczał wszystkie swoje oszczędności i był pośrednikiem między siostrami (klauzura) i władzami świeckimi oraz kościelnymi.  


Zobacz cały wpis

Bogda Matachowska

28-10-2017r.

Pomaluj mój świat

 „Idź tam, gdzie słychać śpiew, tam ludzie serca mają „ (C.K. Norwid)

Zgodnie z w/w mottem w Klubie w dniu 28 października 2017r. zebrała się liczna grupa miłośników muzyki, aby posłuchać  zespołu wokalnego „Tu i teraz”. Wykonawcy w składzie: Weronika Czerw, Piotr Drzewiecki, Eugenia Makowska i Grażyna Sygut (równocześnie kierownik zespołu, reżyseria, dobór repertuaru) zapoznali nas z piosenkami mającymi kolor w tytule, zgodnie z tematem spotkania.


Zobacz cały wpis

Halina Główkowska

24-10-2017

Prelekcja Stefana Iwańskiego pt  „.Szwecja, refleksje  z wycieczki „ 

- Wygłoszona dnia 22 października 2017.

Nasz sympatyczny podróżnik podzielił się  wrażeniami z wycieczki do Szwecji, naszego sąsiada za Morzem Bałtyckim. Kraj ma powierzchnię 412 tys. Km kw. i ludności obecnie ok. 10 milionów, aby tam szybko trafić z Polski można udać się katamaranem i wylądować w Kalmar miasteczko 36 tys. mieszkańców z pięknym renesansowym zamkiem, twierdzą nie do zdobycia. Obecnie muzeum , świadek historycznej  unii Szwecji z Danią i Norwegią w XIV wieku. Ciekawa komnata z łożem króla Karola XIV Wazy i baldachimem podpieranym przez rzeźby bez nosów w twarzy, bo dusza ludzi mieści się właśnie w nosie wg. wierzeń Skandynawów. Twierdza łączyła się mostem długim na 6000 m z wyspą do Danii.


Zobacz cały wpis

Bogda Matachowska
16-10-2017r.

KATARZYNA II  


Spotkanie w klubie w dniu 14.10.2017r zgromadziło bardzo dużą ilość słuchaczy. Spowodowane to  było osobami prowadzącymi spotkanie pp. Krzysztofem Nawrotem i Lechem Skawińskim i bohaterką  którą była caryca Katarzyną II.Znajdujemy się w XVIII wieku. Krzysztof Nawrot przedstawia ówczesne położenie Polski, jej sąsiadów, zwłaszcza rosnące w potęgę Królestwo Pruskie i  Rosję carską.Na zamku w Szczecinie 2.05.1729r rodzi się księżniczka niemiecka Zofia, przyszła caryca Rosji. Od śmierci Piotra I w 1725r na tronie Rosji zasiadają same kobiety : Katarzyna I (2 lata), Anna (10 lat), Elżbieta (20 lat) i Katarzyna II (33 lata). Pod  koniec XVII wieku do Rosji przybywa markietanka Marta Skowrońska – późniejsza kochanka i małżonka cara Piotra I Wielkiego. Po jego śmierci to ona jest carycą Katarzyną I, a później jej córki Anna i Elżbieta. Wszystkie władczynie były rozpustnymi  kobietami, zupełnie niewykształconymi.

Zobacz cały wpis

Halina Główkowska
08-10-2017r.

300 lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej


Prelekcja ks dr Andrzeja Kwaśniewskiego 7 X 2017 r.
Prelekcja składała się z dwóch części. Omówienie tła historycznego w czasie składania ślubów przez króla Polski Jana Kazimierza oraz pokazu starodruków.
 Sytuacja Polski była tragiczna okupowały nasz kraj wojska szwedzkie od zachodu i północy, a od wschodu wojska rosyjskie. Ludzie cierpieli ogromną biedę i niedostatek. Król chciał polepszyć ich dolę i zawierzając Rzeczpospolitą  pod szczególną opieką Maryi nazwał Ją Królową Polski. Ślubowanie było zainspirowane przez żonę Jana Kazimierza królową Ludwikę Marię Gonzagę.

Zobacz cały wpis

Tajemnice Karczówki

Bogda Matachowska
01-10-2017r.

Taki tytuł nosiło spotkanie w dniu 30 września 2017r, a tajemnice ujawniał pan Dariusz Kalina.„Jeszcze Karczówka stoi/ jeszcze znajdują się tam Bernardyni/ jeszcze kościół  ten starodawny/ utrzymuje  się z pierwiastkowej swej piękności…” Kielce, 21.02.1812r (Akta OO Bernardynów na Karczówce 1809-1886) (z książki Jerzego Michty  „klasztor Karczówka”)Karczówka – wzniesienie 340 m npm góruje nad Kielcami, znajduje się między ulicami Bernardyńską i św. Barbary na płd-zach od centrum. Karczówka – to góra wzbudzająca dużo miłych wspomnień  kielczan od dawnych lat. Pokryta jest starodrzewem sosnowym, kiedyś miejsce prac górniczych (wydobywanie rud ołowiu – na stoku płd i zach znajdują się liczne szyby i rynny). Na wzgórzu w maju 1824 wybudowano klasztor bernardynów jako votum za ominięcie  zarazy w Kielcach w 1622r, w XVIII w dobudowano zabudowania gospodarcze, kościół, ogrodzenie z basztami, drogę krzyżową.

Zobacz cały wpis

Bogda Matachowska

25-09-2017r.

Maria Szyszkowska & Jan Stępień


Bohaterami spotkania klubu w dniu 23 wrzesnia 2017r. byli p. Maria Szyszkowska i p. Jan Stępień.  Jan Stępień, kielczanin, tu uczęszczał do szkół , tu publikował swe utwory w”Przemianach” i w „Ponidziu”  i tu poznał  młodą promienistą docent filozofii, która prowadziła otwarty dom, ale wcześniej trzeba było zdjąć maskę z twarzy. I tak to się zaczęło, małżeństwo ludzi o pięknych duszach, wrażliwych na piękno, mądrych.


Zobacz cały wpis

Spotkanie z Danielą Kowalską
          autorką książki "Spotkania z Człowiekiem" tom 2 (2017)  
w Klubie nad Silnicą, 16 września 2017

   

Danielę Kowalską powitała i przedstawiła Halina Główkowska.Z inicjatywy Amelii Sołtysiak, odtworzono nastrojową pieśń "Człowieczy los" w wykonaniu Anny German. Następnie autorka przypomniała historię utworzenia w 2004 roku cyklu comiesięcznych Spotkań z Człowiekiem, na których wyróżniane są osoby
w pełni zasługujące na miano prawdziwego CZŁOWIEKA.
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Morawickiej powołało kapitułę do wskazywania tych ludzi, jako wzór do naśladowania dla potomnych względem: pracowitości, skromności, uczciwości i umiejętności oddawania siebie innym.  


Zobacz cały wpis

                                                         Recenzja z prelekcji Janusza Siwka na temat:
                                   Kielecczyzna w czasie Powstania Warszawskiego w 1944r.

Pierwsze spotkanie sympatyków Klubu nad Silnicą po wakacjach odbyło się  9 września 2017 roku zebrała się ok. 30 osobowa grupa osób i z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji pana Janusza .

 Temat bardzo aktualny, bowiem obchodzimy 78 rocznicę wybuchu Powstania. Cofnę się za prelegentem do roku 1939 i przypomnę  tragiczne wydarzenia wrześniowego rozbioru Polski spowodowanego agresją Niemców i Sowietów  i wybuchem  II wojny światowej. Nasi agresorzy  podzielili pomiędzy sobą terytorium Polski zgodnie z dekretem A.Hitlera z 12 IX 1939r. i  układem Niemców z Sowietami w Brześciu 17 września 1939 r.  


Zobacz cały wpis

Zobacz kolejne artykuły: [1-5][6-10] Następna