IX Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku

     W dniu 21.05.2017 r. odbyła się IX Olimpiada w Łazach koło Zawiercia w woj. Świętokrzyskim.
W zawodach tych uczestniczyło 61 Uniwersytetów i Org. Senioralnych z całej Polski oraz z Austrii
 i Ukrainy.


Zobacz cały wpis

            Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Nowy rok akademicki w Świętokrzyskim UTW uroczyście rozpoczął się dn.9.10.2017r. w Wojewódzkim Domu Kultury. Po wysłuchaniu hymnu Polski, wszystkich słuchaczy i honorowych gości powitała Prezes stowarzyszenia ŚUTW - Elżbieta Iwan.


Zobacz cały wpis

                                       Porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

W dniu 19.09.2017, w Kielcach pomiędzy Stowarzyszeniem Świętokrzyski UTW a Politechniką Świętokrzyską zostało zawarte
 porozumienie o współpracy i patronacie naukowym.

Zobacz cały wpis

FORUM III WIEKU NA FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY ZDROJU

            Po raz dwudziesty siódmy  Krynica Zdrój gościła elitę wybitnych przedstawicieli świata nauki i polityki
 na  Forum Ekonomicznym.


Zobacz cały wpis

               Kielecka Rada Seniorów powołana

    Jadwiga Dula
     Kielce dn.21.05.2017

Rada Miasta Kielce  na swojej sesjii w dn. 18.05.2017r podjęła uchwałę w sprawie  powołania Rady Seniorów.
Prace seniorów w/w radzie mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. Zakres tych prac zostały określony nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada 2013 r.

Zobacz cały wpis

    Zielona Majówka integracyjna


   

  Kielce dn.13.05.2017
   Jadwiga Dula


    Zielono w głowach mamy, w zielone gramy!

 To było hasło spotkania na wspólnej zabawie dwóch kieleckich
 uniwersytetów trzeciego wieku:
  Świętokrzyskiego UTW i UTW "Ponad czasem".

Zobacz cały wpis


                      
  Kielce dn. 6.05.2017
   Jadwiga Dula
 


Przeczytane na portalu onet.kielce

                   Świętokrzyska Karta Seniora 


Zobacz cały wpis

       

IV Ogólnopolska Zimowa Seniorada

  Kielce dn.14.03.2017
  Leszek Otwinowski

      W dniach 27 i 28 lutego 2017r odbyła się już IV Ogólnopolska Zimowa
Senioriada na Podhalu w Rabce-Zdroju.
Wzięło w niej udział około 1000 zawodników, sympatyków oraz osób towarzyszących
 z całego kraju, zrzeszonych w UTW, a także z zagranicy tj. z Ukrainy i  Austrii. 


Zobacz cały wpis

  "Bezpieczny i Aktywny Senior"

 


 Kielce dn.9.03.2017
 Elżbieta Iwan

        W dniu wczorajszym z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego
 pani Agaty Wojtyszek odbyła się konferencja inaugurująca w naszym
 regionie program "Aktywny i bezpieczny senior". Zobacz cały wpis

"Gadka o życiu babci i dziadka"


       
   Kielce dn.26.01.2017
          Jadwiga Dula


Cały program to ok. 25 piosenek i wierszy, które zgrabnie
 prezentowali dwaj konferansjerzy : Anioł i Diabeł.
Główna strategia  ich prezentacji to ulepszanie życia seniorów 

         przez "uanielenie i udiablenie".
  

     "Tacy starzy a jeszcze im się marzy ..."

Zobacz cały wpis

Spotkanie seniorów z Kielc i Winnicy, czerwiec 2016r

    Już od pięciu lat organizowane są takie spotkania przez  Urząd Miasta Kielce i bliźniacze nam miasto Winnica na Ukrainie.
Głównym organizatorem ze strony Rady Miasta jest radny Tomasz Bogucki. Inne osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie to pani Teresa Orlikowska kierująca Klubem Osiedlowym Ziemowit na Czarnowie, na tym wyjeździe dokumentująca naszą bytność na Ukrainie i w Polsce. Opieką duszpasterską uczestników sprawował ks. Andrzej Kaszycki.

Zobacz cały wpis

Federacja UTW

 Głównym celem działania Federacji  jest zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia:  organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego.
 Świętokrzyski UTW jest członkiem, założycielem tej organizacji.


Zobacz cały wpis

Zobacz kolejne artykuły: [1-5][6-10][11-13] Następna