Dodane przez: Mira Banaś (2018-03-05)
Artykuł przeczytano: 94 razy.

Halina Główkowska

04-03-2018r.

„Sumienie a prawda i praworządność” wykład dr Lidia Zasacka

spotkanie w dniu 3 marca 2018r.


 Mimo mroźnej pogody na spotkanie przybyło sporo stałych bywalców Klubu i spotkała ich niespodzianka – usłyszeli odśpiewaną piosenkę w wykonaniu Marianny Kuli, z repertuaru Mazowsza „Ej przeleciał ptaszek”. Jest to nowa tradycja wprowadzona przez, kierującą  spotkaniami Bogusię Matachowską, w roku jubileuszowym Klubu.

 Atmosfera spotkania ociepliła się i ruszyliśmy z poznaniem tematu sumienia i dalej w świat wartości podnoszących naszą duchowość i zdolność poznania.

 Filozof Emanuel Kant uważa ,że rozum jest myśleniem teoretycznym, ale i praktycznym. Dzięki niemu  nasze sumienie kierujące naszymi wyborami postępowania odróżnia dobro i zło i gdy schodzimy z drogi cnoty i nie radzimy sobie z postępowaniem wobec społeczności, zgodnym z przyjętymi normami i kodeksem moralnym, ono sygnalizuje ten nieudany wybór. Trzeba mieć świadomość, że dobro nie jest jednoznaczne dla wszystkich. Często by być w zgodzie z samym sobą, przyjmujemy obcy wybór. Ale gdy nasze przekonania są przemyślane wybieramy inaczej np. dla utrzymania zgody w rodzinie lub wśród znajomych.

 Nie trafne wybory rodzić mogą wyrzuty sumienia. To zjawisko wg. J.P.Sartra powoduje, że człowiek postępuje nieodpowiedzialnie bez przemyślenia, wiedzy lub pod naciskiem psychicznym. Prof. Ingarten dowodzi, że sumienie to coś w naszym wnętrzu, które jest  elementem samokrytyczny w stosunku do naszych postępowań. 

Dużym obciążeniem dla  naszego sumienia są emocje, jest potrzeba ich opanowania, by spokojnie myśleć. Normy powstałe przy uprawianiu kultu religijnego, także pomagają w opanowaniu się np. 10 przekazań boskich u katolików. Trudniej być wiarołomnym, bo sumienie czuwa. 

Nad tymi przemyśleniami zastanawiali się starożytni - Homer, wymyślił Furie, by powstrzymywały emocje Początek  wskazał Sokrates w  swojej „Obronie”, duch będący w środku człowieka zabronił  się sprzeciwiać. Arystoteles uczył, że największą cnotą jest żal za grzechy. Epikur zwracał uwagę na zmienność świata, bo wszystko płynie z czasem. Należy pochylać się nad prawami natury wszak żyjemy wśród niej.

 Zgodnie ze wskazaniem prof. Kotarbińskiego kierujmy swoje wybory sercem, bo sumienie bywa omylne. Stąd powstaje powszechny brak zgody, obchodzenie norm, niezdrowe namiętności. Gubienie się w drobiazgach, szczegółach, chaos poglądów, obawy przed grzechem, egoizm. Ucieczka w świat nakazów, ograniczanie wolności osobistej i naginanie sumienia, co wpływa na złe pojmowanie prawdy. 

Prawda to moralność tworzona na potrzebę epoki, związana z potrzebami społeczności jej używającej. Bywa obiektywna i subiektywna prawda nie ma dobrego kryterium do definicji. Trafnie ją określił filozof ks. Tischner po góralsku.

 Powyższe spisała Halina Główkowska.