Dodane przez: Mira Banaś (2018-02-26)
Artykuł przeczytano: 171 razy.

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

informuje, że

 

dnia 9.04.2018 r o godz. 15.15 w Auli Politechniki Świętokrzyskiej  w Kielcach 

odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

  1. Otwarcie zebrania

  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza

  3. Przyjęcie porządku obrad

  4. Powołanie komisji:

            - skrutacyjnej

            - uchwał i wniosków

     5.  Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu

     6.  Sprawozdanie finansowe

     7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

     8.  Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

     9.  Przyjęcie uchwał i wniosków

   10.  Wybór członków zarządu (5 – 15 osób)

   11.  Wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby)

   12.  Zakończenie zebrania

              Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia 

 

                                                                                      Zarząd