Dodane przez: Jadwiga Dula (2017-11-14)
Artykuł przeczytano: 241 razy.

Podziękowanie          

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach serdecznie dziękuje wszystkim osobom, uczestniczącym organizacyjnie i finansowo w trwającej w listopadzie 2017, 25 - już corocznej kweście cmentarnej na rzecz ratowania zabytkowych pomników kieleckich cmentarzy. Dziękujemy kilkunastu osobom organizującym kwestę: Henryk Dłużewski, Jadwiga Kalecińska, Edward Kaleciński, Tomasz Kaleciński, Andrzej Kubera, Michał Kubera, Włodzimierz Makowiecki, Joanna Kowalska, Bartek Michałek (lat 12), Wincenty Skulski (8 lat), Urszula Radziszewska, Grażyna Szrek, Stanisław Szrek, Anna Urszula Woźniak) i ponad 600 osobom kwestującym, w tym szczególnie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz ok. 20 tys. ofiarodawców, osobom przyjezdnym i Kielczanom, którym mogliśmy podziękować tylko skromnym znaczkiem – okolicznościową nalepką. Dziękujemy szczególnie dobrowolnym grupom kilkunastoosobowym, prowadzących zbiórkę przez cały dzień do jednej skrzynki, jak Radio Kielce, Ośrodek Rodzinnej Pracy Zastępczej, Wojewódzki Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 33 drużyna harcerska z Kielc, uczniowie i rodzice z Kolegium Szkół Prywatnych, grupa rekonstrukcyjna 4 Pułku Piechoty, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, kieleckie dzienniki prasowe: Echo Dnia i Gazeta Wyborcza i wiele innych organizacji, stowarzyszeń, towarzystw i fundacji.

Dochód z tegorocznej zbiórki został policzony komisyjnie i potwierdzony liczeniem w banku. Hojnością ofiarodawców zebrano 59249,81 zł.

Podziękowania kierujemy również do kieleckich mediów (w tym szczególnie do Radia Kielce S.A. za pokrycie kosztów, związanych z wykonaniem identyfikatorów i nalepek dla kwestujących), za zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki kieleckich nekropolii.

Podziękowania kierujemy również do dyrekcji I LO im. Stefana Żeromskiego, w którego siedzibie od lat zorganizowany jest sztab kwesty.

Szczególne podziękowania należą się Panu Witoldowi Borowcowi i Andrzejowi Kuberze za zorganizowanie, jak co roku, kwest na cmentarzach w Białogonie i na Piaskach, jak i Zdzisławowi Sabatowi za całodzienną kwestę na cmentarzu Starym.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach

Kielce dn.10.11.2017r.

Od redakcji :
Od kilku lat słuchacze ŚUTW biorą udział w kwestach organizowanych przez w/w stowarzyszenie.
1 listopada 2017r. w kweście cmentarnej na rzecz ratowania zabytkowych pomników brały udział 2 osoby
 z naszego Zespołu Wolontariatu.

www.sutw/jd/