Dodane przez: Mira Banaś (2017-11-11)
Artykuł przeczytano: 284 razy.

Zofia Chałat

Kielce dn. 10-11-2017r.

Udało się nam wypracować - być wolontariuszkami

Nasze prace w I semestrze 2017/2018 r.

 • W pracach porządkowych na Cmentarzach Kresowych po raz drugi wzięła udział koordynatorka wolontariatu w okresie 8-24–08-2017r,

 • O Projekcie – „ReGeneracja 2 – Solidarni 2010 r.”

            Czytaj: Fundacja Niepodległości-Lublin

            Cmentarze kresowe Pamiętajmy Pamiętać

 • 28-09-2017r. byłyśmy obecne na Konferencji – „Nowe perspektywy”  na zaproszenie Fundacji „Szansa dla Niewidomych” 

 • 9 godzin przepracowały dwie wolontariuszki na zbiórce żywności (29 i 30-09-2017r.) w ramach wolontariatu Banku Żywności – Kielce

 • Odebrałyśmy dobrowolny – bezimienny dar książek dla Polaków na Podolu ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (04-10-2017r.). Bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcy i Marcie Binędzie za transport książek.

 • 16 i 17-10-2017r. wśród słuchaczy naszego uniwersytetu przeprowadziłyśmy koleżeńską składkę na kwiaty, znicze i Mszę Św. (na pierwszą w historii ŚUTW mszę za wszystkich zmarłych słuchaczy)

Wszystkim słuchaczom, którzy odeszli na zawsze – Szacunek i Pamiętanie wyraziły obecnością na Mszy Św. (24-10-2017r) słuchacze ŚUTW. Mszę w kościele Św. Trójcy odprawił Ks. Tomasz Gocel.

 • 30-10-2017r. zaistniał w naszej pamięci piąty jubileusz pracy w Archiwum Diecezjalnym – Kielce zespołu „Sekcji Archiwalnej” naszego uniwersytetu. W ośmio osobowym zespole pracuje 6 wolontariuszek Zespołu Wolontariatu ŚUTW.

 • W okresie 30-10-2012r. do 30-10-2017r. wypracowałyśmy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego:

            2679,5 godzin w czasie 324 zajęć.

        Statystykę opisuję nie dla uzyskania pochwał czy nagród lecz dla pokazania wyjątkowej, niepowtarzalnej grupy wolontariuszy, którzy z pasją i wielkim zaangażowaniem wykonują różne prace w Archiwum Diecezjalnym, aktualnie pod kierownictwem i nadzorem Dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Kielcach – ks. dr Tomasza Gocla i Siostry Danuty.

 • Dar 1786 szt guzików (różne wzory i kolory) ze zbiórki kieleckich „Amazonek” a także ze zbiórki naszych słuchaczy, przekazałyśmy (25-10-2017r.) do pracowni artystycznej Caritas-Kielce ( w ramach wsparcia Stacjonarnego Hospicjum w Kielcach)

 • Na Święto Zmarłych wyrazy szacunku i pamięci – kwiatami i zapaleniem zniczy  złożyły na grobach:

             dla Andrzeja Koziei –Grażyna Michałowska; Stanisława Marcina Klamki – Teresa Janecka; Franciszka Radkiewicza- Halina Główkowska; Basi Juchnowskiej- Zofia Chałat.

 • 01-11-2017r. dyplomowe podziękowanie za udział w „Kweście dla ratowania zabytkowych nagrobków kieleckich cmentarzy” otrzymały dwie nasze wolontariuszki.

 • 02-11-2017r. Pomoc w przekazywaniu (w formie dobrowolnej darowizny) bieżni sportowej do Domu Samopomocy dla Seniorów w Kielcach od słuchaczy naszego uniwersytetu.

 • Łucji Stępniak za „dar serca” bardzo serdecznie dziękujemy (dar odbiorą zainteresowani).