Dodane przez: Mira Banaś (2017-11-07)
Artykuł przeczytano: 299 razy.

Bogda Matachowska

05-11-2017r.

Konsekracja kościoła klasztornego  SS  Norbertanek w Imbramowicach w 1717r.

W dniu 4 listopada 2017r na spotkaniu Klubu „Nad Silnicą” zebrała się liczna grupa słuchaczy zainteresowanych tematem j.w. Zagadnienie to dokładnie omówił ksiądz dr Andrzej Kwaśniewski.

Imbramowice – wieś położona nad rzeką Dłubną (lewy dopływ Nidy) w powiecie Olkusz – diecezja kielecka.

 W I połowie XII wieku Imbram  Odrowąż  - wuj św. Iwona Odrowąża – założył klasztor żeński wg reguły św. Augustyna ( norbertanki). W lipcu 1710r w wielkim pożarze spłonęły zabudowania klasztorne i kościół. Kseni s. Zofia Grothówna wraz z pozostałymi siostrami postanowiły odbudować zabudowania. Temu zbożnemu celowi pomagała okoliczna ludność, właściciele ziemscy i inni jak np. komisarz klasztoru, proboszcz parafii Mariackiej w Krakowie ks. Dominik Lachman, który na ten cel przeznaczał wszystkie swoje oszczędności i był pośrednikiem między siostrami (klauzura) i władzami świeckimi oraz kościelnymi.    Spotykamy tu też wybitnego architekta tego okresu Kacpra Bażanka – opracował projekt kościoła w stylu późnobarokowym na gruzach gotyku, oraz Wilhelma Włocha i jego córkę, którzy namalowali  piękną polichromię (12 krzyży jako 12 Apostołów, na których Jezus postawił kościół.) Spotykamy też nazwisko Antoniego Frączkiewicza – słynnego rzeźbiarza. Nie można nie wspomnieć o biskupie Kazimierzu Łubińskim (biskup  krakowski i kielecki) herbu Pomian, który również czynnie pomagał finansowo i nadzorował prace.

Konsekracja kościoła (akt poświecenia budynku do celów kultu religijnego – namaszczenie ścian, ołtarza odpowiednimi olejami  świętymi  i inne czynności  wg specjalnego  rytuału)) nastąpiła 29 sierpnia 1717r przez biskupa Łozińskiego. I tu ksiądz Kwaśniewski snuje swą bardzo ciekawą opowieść o tej uroczystości. 27 sierpnia 1717r wraz ze swą służbą i osobami towarzyszącymi wyjeżdża  wozami konnymi do Skały (ok.53km), tu następuje  nocleg, drugiego dnia docierają  do Imbramowic, posiłek i  zwiedzanie przyszłej świątyni. 29 sierpnia przyjeżdża z Krakowa kapela barokowa którą kierował  Grzegorz Gerwazy Gorczycki  (wybitny kompozytor epoki baroku). Goście słuchali muzyki, inni zwiedzali cele i korytarze klasztorne, gdzie były pokazane relikwie świętych, które później były wbudowane w ołtarzu. W południe odprawiono uroczystą sumę, homilię głosi  ksiądz Baranowicz (posiadający 3 doktoraty) , udzielono sakramentu bierzmowania 170 osobom oraz obleczono 2 kandydatki  do zakonu. Następuje uroczysty obiad w zabudowaniach klasztornych i na sąsiednich terenach, później rekreacja – spacer  a wieczorem  nieszpory  i odśpiewanie Te  Deum. Inny znany ksiądz Michał Wilkowski wygłosił homilię, Uroczystość zakończyła się i wszyscy dostojni goście wyruszają w powrotną 2-dniową  podróż do Krakowa. Kościół ten pod wezwaniem św. Piotra i Pawła do dziś służy wiernym. Ponadto widzimy, że  ta uroczystość zgromadziła wiele ważnych osobistości – uczonych, rzemieślników, urzędników.

Wszystkie te szczegóły ks. dr Kwaśniewski  przekazał nam  po dokładnym zapoznaniu się z oryginalnymi dokumentami,  jak np. kroniką  kseni  Zofii Grothównej, która od 1703r  prowadziła  codziennie  „historiję domową klasztoru norbertanek „ (od 1703r), czy „Księgą wpisów” biskupa  Łozińskiego, które to dokumenty obejrzeliśmy na slajdach przygotowanych przez prelegenta.

Wykład ten bardzo zaciekawił słuchaczy, był  opracowany w sposób profesjonalny, były pytania i osobiste podziękowania.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu  Andrzejowi za przeniesienie nas w XVIII wiek, zapoznanie  z obrzędem konsekracji, zwłaszcza  na tle panujących wówczas  stosunków .

Zdjęcia wykonała Anna Lachnik i Ryszard Misiorek, w skrócie opisała Bogda Matachowska