Dodane przez: Mira Banaś (2017-09-27)
Artykuł przeczytano: 1312 razy.

   Plan spotkań w klubie "Nad Silnicą"


Spotkania w "Klubie Nad Silnicą" odbywają się w Muzeum Historii Kielc
 ul. Leonarda 4   w soboty o godz. 10.00


Kwiecień 2018r.

7.04.2018r.  -   „Zapomniana Irena – siostra słynnego brata – poety” – opowieść Anny Wąsowskiej


14.04.2018r. - spotkanie poetycko-muzyczne; wiersze Juliana Tuwima recytuje Barbara Olszowy; utwory J.S. Bacha i H. Wieniawskiego odegrają uczniowie Szkoły Muzycznej w Kielcach.

21.04.2018r. -  „Rodzina Marii Skłodowskiej – Curie i związki z Kielecczyzną” – opowie Elżbieta Stec


28.04.2018r. -  Historia dworu i rodu Ciszkowskich herbu Dołęga w Suchej na Podlasiu - przedstawi Mieczysława Piątek.Marzec 2018r.

3.03.2018r.   -„Sumienie a prawda i prawość” – wykład dr Lidii Zasackiej

10.03.2018r.  -„Jaka jesteś nie wie nikt” – występ wokalny Zespołu „Tu i teraz” pod kierownictwem Grażyny Sygut

17.03.2018r.   -„Mój świat” – opowieść  dr Aliny Bielawskiej

24.03.2018r  -„Cmentarz ewangelicki w Kielcach” – prelekcja Stefana Iwańskiego


 Zapraszamy  
Koordynator - Bogda Matachowska