Dodane przez: Jadwiga Dula (2017-09-20)
Artykuł przeczytano: 3243 razy.
Rozkład Zajęć 2017/2018

Rodzaj zajęć

Prowadzący


 Poniedz.

 
 Wtorek  

 Środa

 Czwartek 

 Piątek

Wykłady
 Politechniki Świętokrzyskiej
aula główna
          co tydz.


15:20
 – 16:30

SeminariaFilozoficzne
Muz.Dialogu Kultur,
 Rynek 3

27.X.,10XI.,24.XI., 8.XII.,
19.I.,2.II.,16.II.,2.III.
,16.III.13.IV., 27.IV.
,18.V.

dr Lidia Zasacka

15:15
 -16:45

Historyczne
Muzeum Narodowe,
 Plac Zamkowy

26.X.,16.XI.,30.XI.,
11.I.,25.I.,15.II.,1.III.,
15.III.,5.IV.,19.IV., 10.V.,24.V.

 dr hab.prof.UJK
Jacek Pielas
15:00
-16:30


Historia sztuki
Aula Politechn.Święt.

20.X.,3.XI.,17.XI., 1.XII.,15.XII.,12.I., 26.I.,23.II.,9.III.,23.III.,
6.IV.,11.V.

mgr Anna Korycka

14:00
 -15:30

Literackie
Muz.Dialogu Kultur,
 Rynek 3

10.XI.,24.XI.,19.I.,,
16.II.,2.III.,16.III.,
13.IV., 27.IV.,18.V.,

25.V.,1.VI.,8.VI.

dr hab.prof.UJK
Małgorzata Krzysztofik

13:30
 -15:00

Akademia promocji zdrowia
Wyższa Szkoła Ekon.
 Prawa i Nauk Medycz.
 ul. Jagiellońska

18.X.,15.XI.,13.XII., 10.I.,14.II.,
14.III., 11.IV.,16.V.

Lekarze, dietetycy, rehabilitanci15:00
 -16:30Prawnicze
Wyższa Szkoła Ekon., Prawa i Nauk Medycz.
, ul Jagiellońska 

24.X.,28.XI.,16.I.,20.II.,
20.III.,24.IV.,22.V.

Prawnicy:                        mgr,mgr,mgr
 Magdalena Górska,
Sylwia Lisowska,           Katarzyna Zapała


15:00
-16:30
          Warsztaty

Filmoznawcze
„Akademia Filmowa 50+”
Kino „Fenomen” WDK

17.X.,7.XI.,21.XI., 5.XII.,9.I.,23.I.,13.II.,
27.II.,13.III.,10.IV.,8.V.,
29.V.
mgr

Jarosław Skulski


16:00
-17:30
Rękodzieło artyst.
TKACTWO
S.M.
 ul.Seminaryjska 28 a

od 17.X. co tydz.

Joanna Wrońska


16:00
-17:30
„Aktywny mózg”
S.M.
ul.Seminaryjska 28 a

od 17.X.co tydz.

mgr
Małgorzata
Poznańska - Gola


14:20
-15:50
Ekonomiczno - finansowe
Wyższa Szkoła Ekon., Prawa i Nauk Med.,
 ul. Jagiellońska

19.X.,23.XI.,14.XII., 25.I.,22.II.,22.III., 26.IV.,24.V.

dr Marek Szewczyk
15:00
-16:30


SekcjeFotograficzna
S.M.
ul.Seminaryjska 28 a

od 12.X. co dwa tyg.

Antoni Myśliwiec
15:00
-16:30


Geologiczna
„Geopark Kielce”,  
 ul. Daleszycka 21

08.XI.,22.XI.,6.XII., 17.I.,21.II.,21.III., 18.IV.,16.V.

mgr
 Michał Poros16:00
 -17:30Komputerowa
L.O.Piłsudskiego,
Ul. Legionów 4

Od II semestru

mg,mgr
 Agnieszka Zembala

Tomasz Zembala


Ogrodnicza
Ogródki działkowe,
Ul. Boh.Warszawy 4

I semestr:
11.X.,25.X.,8.XI.,
22.XI.,6.XII.,20.XII., 10.I.,24.I.,21.II.,7.III.,
14.IV.,25.IV.,9.V.,
23.V.,6.VI

mgr inż.
Edward Galus16:00
 -17:00Archiwalna
Diec. Kielecka

od 17.X. co tydz.

ks. dr
 Tomasz Gosel


12:00
 -14:00
Wokalna chór
L.O. Piłsudskiego
Ul. Legionów 4

od 4.X.co tydz.

mgr Olga Antas15:30
 -17:00Gimnastyczna
Zespół Szkół Katol.
Diecezji Kieleckiej
ul.Św.Stan.Kostki 17
od 19.X. co tydz.

mgr Beata Pytel
15:15
 -16:00


Basen „Delfin”
ul. Krakowska

Po wpłatach co tydz.

Koordynator
 Anna Szczęsna


Yoga
WDK, sala balet.

od 18.X. co tydz.

mgr
Monika PinkowskaI gr.9:00-10:00

II gr.10:15

-11:15Turystyka piesza
wtorki  
 wg. planu, co tydz.

 Andrzej Sokalski


Towarzystwo
 Przyjaciół Brydża
 S.M.,
ul.Seminaryjska 28a

od 17.X. co tydz.

Koordynator
 mgr Jadwiga Mochocka


10:00
-11:30
Brydżowa
S.M.,
ul.Seminaryjska 28 a

od 17.X. co tydz.

mgr Janusz Gawęcki


11:30
-13:00
Nordic Walking

od 12.X. co tydz.

mgr
Anna Krzyczkowska
10:15
-11:45


Lektoraty

Koordynator
Anna Kędzia


J. niemiecki
L.O. Piłsudskiego,
ul. Legionów 4

Po wpłatach co tydz.

dr Magdalena
 Majcher - Feret


J. francuski
L.O. Piłsudskiego,
ul. Legionów 4

Po wpłatach co tydz.

mgr
Wojciech Haberko


J. angielski
L.O. Piłsudskiego,
ul. Legionów 4

Po wpłatachco tydz.

mgr Edyta Krakowiak

mgr Jadwiga Nadolska


III gr.
8:30
-10:00
 sala 31

gr. IV.
14:30
-16:00
sala 34
 Począt.
 8:30
-10:00
 sala 32


gr. V.
14:30
-16:00
sala 34.


J. włoski
L.O. Piłsudskiego,
 ul. Legionów 4

Po wpłatach co tydz.

mgr Iwona Mazur16:15
 -17:45
sala 30


Kabaret
 „Trzeci bieg”
S.M.
ul. Seminaryjska 28 a

od 18.X.co tydz.

mgr
Anna Krzyczkowska15:30
-17:00„Grupa teatralnych przyjaciół”
S.M.
 ul. Seminaryjska 28 a

od 19.X.co tydz.

mgr
Barbara Olszowy
12:00
-14:00


Grupa wokalna 
„Tu i teraz”
S.M.
ul.Seminaryjska 28 a

od 12.X. co tydz.

mgr
Grażyna Sygut

9:00
-11:009:00
-11:00


Zespół wolontariatu
S.M.
ul. Seminaryjska 28 a

od 11.X. co tydz.

Zofia Chałat13:00
-14:00Klub „Nad Silnicą”
Muz. Historii Kielc,
Ul. Św. Leonarda

od 9.IX. co tydz.

Bogumiła Matachowska

Każda
sobota

10:00
-12:00

Zapisy na imprezy kulturalne

/wg. uzgodnień/

mgr Elżbieta
Haydzicka -Michalska


Organizacja 
wycieczek
z biurem podróży

/wg. uzgodnień/

mgr Anna Biskup


10:00
 -11:00
Zespół redakcji wydawnictwa
 „Widzialni”

/wg. uzgodnień/

mgr
Jolanta Majecka


Zespół redakcyjny strony internetowej,
ul.Seminaryjska 28 a

/wg. uzgodnień/

mgr inż.
Jadwiga Dula

mgr inż.
Mirosława Banaś


Zapisy na wczasy
i przyjmowanie 

opłat.
S.M.
ul.Seminaryjska

/wg. uzgodnień/

Dorota Szczerba


10:00
 -13:00