Dodane przez: Jadwiga Dula (2017-08-20)
Artykuł przeczytano: 1506 razy.

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

25-372    KIELCE   ul. Seminaryjska 28a

tel. 41 361 00 05

www.sutw-kielce.pl , e-mail: sekretariat@sutw-kielce.pl


I N F O R M A T O R 
ROK   AKADEMICKI 
2017/2018Koleżanki i Koledzy!

         Witamy  serdecznie w nowym  i kolejnym już roku naszej działalności jako Stowarzyszenia.

         W roku bieżącym podpisane zostanie porozumienie o współpracy i patronacie naukowym z Politechniką Świętokrzyską
 i Zarząd ŚUTW poczytuje to sobie  jako uznanie dla naszej pracy.        

         Nadal posiadamy wsparcie i życzliwość wybitnych i cenionych kadr naukowych Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach, oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, do których w roku bieżącym dołączą naukowcy
z Politechniki Świętokrzyskiej. Naszym wykładowcom posiadającym ogromny dorobek naukowy winniśmy wdzięczność
i szacunek. Ufamy, że  J.M. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, J.M. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, J.M. Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Dyrekcja Muzeum Narodowego i Muzeum Historii Kielc, Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,  Liceum im. J. Piłsudskiego , Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej
im. prof. J. Czarnockiego oraz władze miasta i województwa będą na miarę swoich możliwości w nowym roku akademickim nadal wspomagać naszą Organizację.

         Mamy świadomość, że realizacji programu naukowego i rekreacyjnego w roku bieżącym towarzyszyć będą poważne problemy finansowe. Zasadnicze źródło naszych dochodów stanowić będą składki członkowskie, bowiem na chwilę obecną  posiadamy tylko grant z Urzędu Miasta na kwotę  10 tys. zł. Obowiązywać więc musi wszystkich członków ŚUTW – dyscyplina  w terminowości opłaty składek członkowskich i dopłat do zajęć, a ze strony Zarządu wielka odpowiedzialność
w gospodarowaniu środkami pieniężnymi.

Nie będzie nas stać na utrzymywanie seminariów, warsztatów i sekcji, na których frekwencja wynosić będzie po kilka osób.
Ponadto program działania na rok akademicki 2017/2018 przewiduje dalsze prace zmierzające do wypracowania form integracji międzypokoleniowej, kontynuowania działalności w ramach wolontariatu na wielu odcinkach potrzeb społecznych.

         Uniwersytety Trzeciego Wieku to wspaniała organizacja – na terenie kraju jest ich już bardzo dużo i w dalszym ciągu powstają. W Kielcach  również powstał drugi UTW który mobilizuje nas do lepszego działania, lecz w związku z tym liczba słuchaczy w naszym Uniwersytecie zmalała co daje komfort lepszej pracy, ale zubaża nasze finanse.

Zakresu działania naszego Uniwersytetu nie musimy się wstydzić, są jednak UTW w których działalność programowa jest jeszcze bogatsza – ale tam pracuje nie tylko zarząd i nieliczni słuchacze, ale cała społeczność organizacji – każdy na miarę zainteresowań i zdolności.

Zwiększenie aktywności w pracy ŚUTW przyniesie obok efektów, osobistej satysfakcji na pewno i więcej zdrowia.

                                                                                          Zarząd