Zestawienie wyników finansowych za rok akademicki 2017/2018

Rozliczenie finansowe zostało wykonane nieprecyzyjnie, niektóre wydatki wpisane zostały szacunkowo (dotyczy to m.in. faktur za telefony i czynsze) ze względu na termin jego opracowania (sierpień 2018).
Dokładne rozliczenie przedstawimy Państwu na Walnym Zebraniu 1.04.2019 r.
Wtedy będzie przestawione również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.