Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2019/2020

            Inauguracja 35 jubileuszowego roku akademickiego Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 7 października 2019 roku w Wojewódzkim Domu Kultury. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele samorządu regionu, miasta Kielce, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, władze wyższych uczelni.
         Otwarcia roku akademickiego 2019/2020 dokonał dr hab. prof. Politechniki Świętokrzyskiej Artur Maciąg. Zaproszeni goście z okazji Jubileuszu złożyli gratulacje i życzenia na ręce prezes ŚUTW Elżbiety Iwan. Wojewoda Agata Wojtyszek przyznała ŚUTW Medal Stulecia Niepodległości Polski.                                                                             Wykład inauguracyjny „Światowe osiągnięcia studentów Politechniki Świętokrzyskiej” wygłosił dr inż. Paweł Łaski, a studenci uatrakcyjnili pogadankę prezentując na scenie WDK działanie łazika marsjańskiego. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił Chór „Cantabile” i Grupa Wokalna „Tu i Teraz”. 
    Do ŚUTW na rok akademicki 2019/2020 zapisało się około 450 osób. Z uwagi na zmniejszającą się z roku na rok ilość słuchaczy, a co za tym idzie mniejsze wpłaty na działalność Uniwersytetu, Zarząd zdecydował o ograniczeniu  godzin seminariów.     
   W związku z wybuchem epidemii Covid – 19 i ogólnopolskimi restrykcjami, od 12 marca do końca roku akademickiego zawiesiliśmy działalność ŚUTW.   
    Odbyło się 18 wykładów plenarnych /36 godz. dyd./ w których uczestniczyło średnio po 150 osób.       
Cykle tematyczne wykładów:  
– Filozofia – prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, dr Lidia Zasacka 
– Literatura – dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik   
  – Historia – dr Marcin Fatalski, dr hab. prof. UJK Jacek Pielas, dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik   
– Politologia – dr Witold Sokała    
– Historia sztuki – mgr Anna Korycka   
– Regionalia, geologia – mgr Michał Poros    
– Cyberbezpieczeństwo – mgr Krzysztof Ostafiński  
– Ekonomia i finanse – dr Marek Szewczyk   
  Na podstawie decyzji Zarządu ŚUTW mieszkańcom Kielc, którzy nie są naszymi słuchaczami oferowaliśmy udział w wykładach plenarnych, kilku seminariach i spotkaniach w Klubie „Nad Silnicą”.  
Prowadziliśmy następujące zajęcia:  
Seminaria /62 godz. dyd., 437 os. zapisane, średnio 252 os. uczestniczyły/ 
Były to następujące seminaria:  
Filozofia /dr Lidia Zasacka – program: „Filozofia przyrody – wybrane zagadnienia”/,   
Historia /dr hab. prof. UJK Jacek Pielas – program:  „Dawne cywilizacje – dzieje i osiągnięcia”/,  
Historia sztuki /mgr Anna Korycka – program: „Zrozumieć obraz”/,
Literatura /dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik  – program:  „Prądy artystyczne, zabytki, wielcy mistrzowie sztuki”/,  
Akademia promocji zdrowia /rehabilitant mgr Łukasz Żurawski , dietetyczka dr Anna Tokarska, farmaceutka mgr Milena Moskal tematyka: Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa; Prawidłowa dieta podstawą zdrowego i długiego życia; Zioła i ich wpływ na zdrowie i urodę/,   
Prawo /Radcy prawni – Sylwia Kamińska, Oktawia Zarzecka – tematyka: Ochrona konsumenta w umowach na odległość, poza lokalem; Roszczenia konsumenta wobec przedsiębiorcy; Dożywocie i darowizna/                             Warsztaty /56 godz. dyd., 165 os. zapisanych, średnio 118 os. uczestniczyło/  
W ramach Filmoznawstwa prowadzonego przez mgr Jarosława Skulskiego uczestniczono w „Akademii Filmowej 50+” w Studyjnym Kinie „Fenomen” WDK. Odbyło się 8 seansów. Rękodzieło artystyczne w salce dydaktycznej ŚUTW prowadziła co tydzień Joanna Wrońska ucząc haftu koralikowego i cekinowego. Oprócz zajęć zorganizowała wystawę prac rękodzieła w WDK. Warsztaty Ekonomiczno – finansowe w WSE,P i NM prowadził dr Marek Szewczyk.   
Sekcje /383 godz. dyd., 197 os. zapisanych, średnio 162 os. uczestniczyły/
Zajęcia  sekcji Fotograficznej prowadził w salce dydaktycznej ŚUTW artysta fotografik Antoni Myśliwiec. Przygotowywano i prezentowano wystawy w bibliotekach, klubach a także w Kieleckim Centrum Kultury na Senioriadzie. Na szczególną uwagę zasługuje udział naszych fotografów w wystawie „Pokolenia II – Kolory”, zorganizowanej w Bibliotece UJK. W ramach bardzo atrakcyjnych zajęć z Geologii prowadzonych przez mgr Michała Porosa słuchacze spotykali się w „Geoparku Kielce”. Również dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania uczestników sekcji Ogrodniczej prowadzonej  na terenie Ogródków Działkowych przez mgr inż. Edwarda Galusa. Cotygodniowo pracę wolontariacką, bardzo odpowiedzialną i wymagającą specjalistycznego przygotowania wykonywały w Archiwum Diecezjalnym pod okiem ks. dr Tomasza Gocela nasze słuchaczki z sekcji Archiwalnej. W roku akademickim z uwagi na koszty, próby Chóru „Cantabile” pod kierunkiem mgr Szczepana Królikowskiego odbywały się co dwa tygodnie po dwie godziny zegarowe. Uczestniczki Sekcji Gimnastycznej prowadzonej przez mgr Beatę Pytel /jedna grupa/ miały cotygodniowe zajęcia w Zespole Szkół Katolickich. Sekcja Yogi  prowadzona przez mgr Małgorzatę Szafraniec Kanię miała treningi co tydzień w WDK. Uczestnicy sekcji Towarzystwo Przyjaciół Brydża spotykali się bez instruktora co tydzień w salce dydaktycznej ŚUTW, natomiast członkowie sekcji Brydżowej prowadzonej przez mgr Krzysztofa Gałdę mieli od października do grudnia bezpłatne zajęcia szkoleniowe. Odpłatność obowiązywała od stycznia 2020 r. Raz w tygodniu  odbywały się spacery Nordic Walking  na Stadionie Leśnym  prowadzone społecznie przez mgr Annę Krzyczkowską. Z kolei na niedzielne spacery z przewodnikiem mgr Krzysztofem Myślińskim zapraszało Muzeum Historii Kielc. Z tej propozycji korzystali również nasi słuchacze. Z przyczyn od nas niezależnych nie mogliśmy zorganizować kursów komputerowych. W sukurs przyszły nam organizacje zewnętrzne proponując bezpłatne kursy komputerowe, na które zapisało się wielu naszych słuchaczy.                 
 Lektoraty /40 uczestników./ Koordynatorka Anna Kędzia.   
  W skróconym roku akademickim /pandemia/ prowadzono co tydzień naukę j. angielskiego w czterech grupach. Lektorki: mgr Edyta Krakowiak, mgr Jadwiga Nadolska. Lekcje odbywały się co tydzień w salce dydaktycznej ŚUTW.   
 Grupy artystyczne /próby – 100 godz. dyd., 13 os. zapisanych/  
Naszą wizytówką działalności artystycznej były Kabaret „Trzeci Bieg” Anny Krzyczkowskiej i Grupa Wokalna „Tu i Teraz”Grażyny Sygut. Zespoły występowały m.in.  w klubach kultury, klubach seniora, bibliotekach. Grupa „Tu i Teraz” wzięła udział w Koncercie Chórów UTW w Częstochowie, w kieleckich „Pieśniobraniach”, wielokrotnie prezentowała się w Klubie „Nad Silnicą”. Obydwa zespoły wystąpiły na „Senioriadzie” w Kieleckim Centrum Kultury. Na szczególną uwagę zasługują kolejne występy w KCK Kabaretu Anny Krzyczkowskiej z programem p.t. „Pogadać pora o życiu seniora”. Szczegółowe sprawozdanie z działalności artystycznej do wglądu w Sekretariacie.               
Klub „Nad Silnicą” /spotkania co tydzień,  uczestn. 35 do 40 osób Koordynatorka – Bogda Matachowska   
Klub zapraszał na spotkania bardzo zróżnicowane tematycznie. Odbyły sięwykłady prof.Wiesława Cabana, dr Lidii Zasackiej, ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego, mgr Krzysztofa Myślińskiego. Należy podkreślić, że wymienieni wykładowcy zrzekli się honorariów, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Barbara Olszowy z Grupą Teatralnych Przyjaciół przedstawiła temat związany z polskimi noblistkami oraz przygotowała atrakcyjny program „Walentynki 2020”. Wspaniały przewodnik, znawca Kielc Krzysztof Myśliński przekazał słuchaczom wiele ciekawostek m.in.  na temat Kościoła św. Wojciecha, Wzgórza Zamkowego. W klubie przygotowano uroczystość opłatkową przy wspólnym kolędowaniu, tam również Grupa Wokalna „Tu i Teraz” świętowała swoje 5 – lecie. Urocze spotkania ze słuchaczami  przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, na którym członkinie prezentowały swoją twórczość. Nasi podróżnicy – Krystyna Witoń i Wiktor Kuźmiuk zachwycili piękną opowieścią i slajdami z podróży do Chin i programem „Z tańcem po świecie”. Danuta Flakowicz Jovanowic interesująco przybliżyła słuchaczom Serbię. Anna Krzyczkowska zaprezentowała /wykład z pokazem/ swoją ogromną, rewelacyjną  kolekcję lalek w programie „Lalkowy teatr życia”. Mieczysława Piętek wygłosiła prelekcję o Wincencie Polu. Jak widać nasi słuchacze wykazali dużą aktywność w prezentowaniu swojej wiedzy i pasji. Dziękujemy. Osobne podziękowania kierujemy do Ryszarda Misiorka za dokumentację fotograficzną działalności Klubu.                                                                                                                       
  Zespół wolontariatu /dyżury 56 godz. dyd., 11 os. zapisanych, 10 uczestn./ Koordynatorka Zofia Chałat.   Wolontariuszki brały czynny udział w akcjach ogólnopolskich i lokalnych. Uczestniczyły w kwestach na rzecz potrzebujących, odwiedzały chorych na onkologii, współpracowały z dziećmi i młodzieżą mi.in. ze szkoły muzycznej, uczestniczyły w Wigilii dla bezdomnych. Brały udział  w akcji porządkowania polskich cmentarzy na Ukrainie, wycieczkach szkoleniowych, zbiórce żywności, itd. Zespół Wolontariatu ŚUTW otrzymał podziękowania od pacjentów i personelu II Kliniki Pediatrii Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii za bezinteresowność, zaangażowanie i przekazanie prezentów. Obszerne sprawozdanie z pracy zespołu do wglądu w sekretariacie.  
Zespół redakcyjny wydawnictwa „Widzialni”  Redaktor naczelny Jolanta Majecka.  
Zespół redakcji internetowej – Jadwiga Dula, Mirosława Banaś, Elżbieta Iwan  
Zapisy na imprezy kulturalne – Elżbieta Haydzicka Michalska
Z ofert na koncerty, spektakle korzystało średnio 15 osób tygodniowo.
 Zapisy na wczasy  – Dorota Szczerba   
Przygotowano bogatą /11 propozycji/ ofertę wczasów  krajowych i zagranicznych m.in. do ośrodków sanatoryjnych, kurortów nad morzem i w górach. Z uwagi na epidemię niektóre propozycje wyjazdów zostały odwołane.   
 Zapisy na wycieczki krajowe i zagraniczne – Anna Biskup  
Zaproponowano 5 wycieczek – 2 jednodniowe oraz 3 kilkudniowe. Ustalono z biurem turystycznym Stowarzyszenie Przewodników Świętokrzyskich  programy i terminy. Odwołano wyjazdy z powodu pandemii.    
 Pisanie projektów – Ewa Rudawska, Teresa Gremba     
  Ważne uroczystości i wydarzenia    
 – Uhonorowanie ŚUTW przez wojewodę świętokrzyskiego Medalem Stulecia Niepodległości  Polski                                                                                                       
 – Udział przedstawicieli ŚUTW  w Forum UTW i Forum Ekonomicznym                                  
 – Udział Elżbiety Iwan i Teresy Gremby w I Kongresie Organizacji Pozarządowych zorganizowanym w Kielcach     -Nasz wykładowca, kierownik Kina „Fenomen” Jarosław Skulski odebrał nagrodę PISF w Kategorii „Kino”. Gratulujemy.                                                                                         
  – Udział w Debacie Publicznej „Polityka senioralna – kontekst Kielc. Szanse, zagrożenia, wyzwania”                     – Występy Grupy wokalnej „Tu i Teraz” oraz Kabaretu „Trzeci Bieg” na „Senioriadzie”  w KCK i Targach Seniora  
  – Występ Grupy Wokalnej „Tu i Teraz” na Koncercie Kolęd Chórów UTW w Częstochowie „Kolędujmy Małemu”  
  – Spotkanie opłatkowe w Klubie „Nad Silnicą”                                                                    
  – Udział Grupy Wokalnej „Tu i Teraz” w „Pieśniobraniu”                                                   
  – Wyróżnienia dla Elżbiety Iwan i Bogdy Matachowskiej w konkursie Kielecki Senior/Seniorka roku 2019   
 – Pożegnanie naszego wykładowcy ś.p. Zdzisława Piasty                                                                                                   
– Dzień Babci i Dziadka – mini koncert „Pasjonutek”                                                            
 – „Lalkowy Teatr Życia” – prezentacja bogatej kolekcji lalek Anny Krzyczkowskiej w Klubie „Nad Silnicą”   
 – Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem – udział słuchaczy w warsztatach Instytutu Dizajnu
 – Wernisaż wystawy „Pokolenia II – Kolory”  w Bibliotece UJK z udziałem naszych fotografików pod kierunkiem Antoniego Myśliwca                                               
Występ Kabaretu „Trzeci Bieg” w KCK z programem „Pogadać pora o życiu seniora”

            Jesteśmy wdzięczni i składamy podziękowania wykładowcom nie pobierającym wynagrodzenia za swoją pracę : dr inż. Paweł Łaski, dr Marcin Fatalski, dr Witold Sokała, mgr Krzysztof Ostafiński, mgr Milena Moskal

            Współpracowaliśmy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Kielc, Wojewódzkim Domem Kultury, Zespołem Szkół Katolickich, „Geoparkiem Kielce”.