Rozkład zajęć 2020/2021

Rodzaj zajęćProwadzącyPonie-
działek
WtorekŚrodaCzwartekPiątek
Wykłady
w Auli Politechniki Św.
           co tydz.
  16:00    
Seminaria      
Filozoficzne
Muz.Dialogu Kultur
Rynek 3
23.X.,6.XI.,27.XI.,
11.XII.,15.I.,12.II.,
5.III.,26.III.,16.IV.,7.V.
dr Lidia Zasacka    13:30 -15:00
Historyczne
Muz. Dialogu Kultur
Rynek 3
22.X.,5.XI.,26.XI., 10.XII.
14.I.,11.II.,4.III., 25.III.
15.IV.,6.V.  
dr hab.prof.UJK Jacek Pielas   15:00-16:30 
Historia sztuki
Aula Politechn.Św.
16.X.,20.XI.,8.I.,
19.II.,19.III.,23.IV.,
14.V.
mgr Anna Korycka      14:00-15:30
Literackie
Muz.Dialogu Kultur
Rynek 3
23.X.,6.XI.,27.XI.,
11.XII.,15.I.
,12.II.,5.III.,26.III.,
16.IV.,7.V.
I sem. – dr hab.prof.UJK Anna Wzorek II sem. – dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik      15:15 – 16:45
Akademia prom.i zdrowia
Wyższa Szkoła Ekon.Prawa
i Nauk Medycznych,
ul. Jagiellońska
25.XI.,13.I.,24.II.,
24.III.,14.IV.,12.V.
Lekarze, dietetycy, rehabilitanci  15:00-16:30  
Prawnicze
Wyż.Szkoła Ekon.
Prawa i Nauk Medycznych
 ul Jagiellońska 
27.X.,24.XI.,19.I.,
16.II.,16.III.,20.IV.
Prawnicy 15:00-16:30   
          Warsztaty Filmoznawcze
–„Akademia Filmowa 50+”
– Kino „Fenomen” WDK 20.X.,3.XI.,24.XI.
,12.I.,26.I.,9.II.,
23.II.,9.III.,23.III.,
13.IV.,27.IV., 18.V.
mgr Jarosław Skulski       16:00-17:30   
Sekcje      
Fotograficzna
S.M. ul. Seminaryjska  28a
od 15.X. co dwa tyg.
Antoni Myśliwiec   15:00-16:30 
Geologiczna
„Geopark Kielce”
ul. Daleszycka 21 21.X.,18.XI.,9.XII.,
20.I.,17.II.,24.III.,
28.IV.
mgr Michał Poros  16:00-17:30  
Ogrodnicza
Ogródki działkowe, Ul. Boh.Warszawy 4 od 9.X. co dwa tyg.
mgr inż. Edward Galus    16:00-17:00
Archiwalna
Diec. Kielecka
od 13.X. co tydz.
ks. dr Tomasz Gocel 12:00-14:00   
Wokalna
chór S.M. ul. Seminaryjska 28 a od 25.IX.do uzgodn.
mgr Szczepan Królikowski    11:00-12:30
Gimnastyczna
WDK, sala balet.          od 15.X. co tydz.
mgr Beata Pytel   9:00-9:45 
Yoga WDK,
sala balet.
od .15.X. co tydz. /Po wpłatach w sekretariacie ŚUTW
mgr Małgorzata Szafraniec
– Kania
   10:00-10:45 
Towarzystwo Przyjaciół Brydża S.M., ul.Seminaryjska 28a od 6.X. co tydz.Koordynator – mgr Jadwiga Machocka 10:00-11:30   
Brydżowa S.M., ul.Seminaryjska 28 a od 6.X. co tydz.
Bez opłat do końca 2020 r.
Krzysztof Gałda 11:30-13:30   
Nordic Walking
od 8.X. co tydz.        
mgr Anna Krzyczkowska   10:15-11:45 
LektoratyKoordynator Anna Kędzia       
J. angielski
S.M.,ul. Seminaryjska 28a
Po wpłatach co tydz.
    mgr Edyta Krakowiak
mgr Jadwiga Nadolska
     
Kabaret „Trzeci bieg” S.M. ul. Seminaryjska
od 14.X. co tydz.  
mgr Anna Krzyczkowska  15:30-17:00  
Zespół wolontariatu S.M. ul. Seminaryjska
od 14.X. co tydz.
Zofia Chałat  13:00-14:00  
Grupa wokalna
„Tu i Teraz”
S.M. ul. Seminaryjska
od 17.IX. co tydz.
mgr Grażyna Sygut9:00:1100  9:00-11:00   
Klub „Nad Silnicą” Muz. Historii Kielc, Ul. Św. Leonarda
od 26.IX. co tydz.
Bogumiła Matachowska    Każda sobota 10:00-12:00
Zapisy na imprezy kulturalne
/wg uzgodnień/
mgr Elżbieta Haydzicka -Michalska         
Zapisy na wycieczki autokarowe
/wg uzgodnień/
mgr
Anna Biskup
 10:00-11:30   
Zespół redakcji wydawnictwa „Widzialni”
/wg uzgodnień/
mgr Jolanta Majecka         
Zespół redakcyjny strony internetowej, ul. Seminaryjska 28a /wg uzgodnień/mgr inż.
Jadwiga Dula
mgr inż.
Mirosława Banaś inż. Elżbieta Iwan
     
Zapisy na wczasy i przyjmowanie opłat. S.M. ul. Seminaryjska
/wg uzgodnień/
Dorota Szczerba 10:00-13:00